NIP Award

NEUROINCLUSIVE POLITICI AWARD VAN 2023-2024

Wie zijn de politici die neurodivergenten hoop geven voor de toekomst?

In Nederland zijn er vele politici die zich hard inzetten voor neurodivergente Nederlanders. Vanuit vrijwel elke politieke ideologie worden ideeen op de agenda gezet die positieve invloed hebben op mensen met een bijzonder brein. En sommige politici geven neurodivergente Nederlanders hoop, voor een toekomst waarin er ruimte is voor iedereen. Deze politieke strijders verdienen daarvoor erkenning van de ruim 1 miljoen Nederlandse neurodivergente stemmers.

Elke twee jaar, worden politieke partijen onderzocht op hun meerwaarde voor onze neurodiverse samenleving, en worden specifieke politici genomineerd die hun invloed op een constructieve of effectieve manier tonen in de politieke arena. De winnaar krijgt de titel van meest ‘Neuro-Inclusieve Politicus’ voor twee jaar, en wordt gevolgd en aangemoedigd door neurodivergent Nederland. De eerste twee winnaars van de “NIP” hebben zelfs politieke geschiedenis geschreven via hun moties!

De vijf genomineerden voor de derde editie zijn gekozen. Voor de derde editie zijn de volgende politici positief uit het onderzoeksrapport naar boven gekomen:

– Don Ceder (ChristenUnie)

– Peter Kwint (SP)

– Rudmer Heerema (VVD)

– Marijke van Beukering – Huijbregts (D66 Politieke Partij)

– René Peters (CDA Politieke Partij).

De genomineerden zijn als ‘politieke strijders’ opgevallen om hele verschillende acties en standpunten. Elk van hen ondersteunt het maatschappelijke pad richting een maatschappij die elk neurotype omarmt als waardevol onderdeel. Een positief voorbeeld van een manier van denken, die van invloed mag zijn, op de keuze in het stemhokje bij de volgende Tweede Kamer verkiezingen. 

Don Ceder - Christenunie

Politici die ons hoop geven – Genomineerden NIP Award 2023

Rudmer Heerema - VVD

Politici die ons hoop geven – Genomineerden NIP Award 2023

Peter Kwint - SP

Politici die ons hoop geven – Genomineerden NIP Award 2023

Marijke van Beukering - D66

Politici die ons hoop geven – Genomineerden NIP Award 2023

René Peters - CDA

Politici die ons hoop geven – Genomineerden NIP Award 2023

De winnaar van de NIP Award, ontvangt op Neurodiversity Pride Day de prijs. Deze dag zal plaats vinden op 16 Juni 2023, en is een dag om te vieren dat neurologische verschillen onderling, iets is om te vieren. Een dag om te vieren dat neurodiversiteit de maatschappij mooier maakt, gevierd door neurodivergenten in Nederland, maar ook wereldwijd.

Alle politieke partijen doen mee.

De award word georganiseerd omdat er politici zijn waarvoor we extra dankbaar mogen zijn, omdat zij zich aantoonbaar inzetten voor een neurodiversvriendelijke maatschappij waarin er ruimte is voor iedereen, ongeacht met welk breintype je geboren bent. Zij geven ons een perspectief op een inclusieve maatschappij. Dat staat ook los van welke kleur of ideologie een politiek partij heeft; in bijna elke onderzochte politieke partij lopen er mensen rond die zich op hun eigen manier inzetten voor neurodivergente Nederlanders vanuit de politieke arena.

Op deze pagina (ga naar):

 Over de onderscheiding:

De Neuro-Inclusieve Politicus Award, ook wel de "NIP" genoemd, is een competitie tussen genomineerde politici die, elk op hun aandachtsgebied, een positieve inbreng hebben rondom neurodiversiteit of een neurodivergent-vriendelijke benadering hebben in de politieke arena, of het opnemen voor een neurodivergente groep. Dit zijn “de politici die hoop geven aan neurodivergenten voor een neuro-inclusieve toekomst”. Elke twee jaar worden vijf genomineerden gekozen, na een onderzoeksperiode, en de winnaar van deze titel wordt geselecteerd door een onbevooroordeelde jury van neurodivergenten, tijdens een evaluatie- en analyseperiode van zes maanden.

In 2023 wordt de derde editie van de NIP Award georganiseerd en wordt de winnende politicus bekend gemaakt op Neurodiversity Pride Day op 16 juni.

De Award is een project dat in Nederland is gestart en we hopen om in de vierde editie dit ook in andere landen mogelijk te maken.

Stichting Neurodiversity overweegt de krachten te bundelen met onze 'vrienden' om de Award op te schalen naar andere landen. 

 

 

 

Award Winnaars 

  • Winnaar NIP-AWARD 2019-2021: Lisa Westerveld van “Groenlinks”
  • Winnaar NIP AWARD 2021-2022: Sylvana Simons van “Bij1”
  • Winnaar NIP AWARD 2023-2024: Onbekend: Openbaar gemaakt op Neurodiversity Pride Day op 16 juni 2023

 

Over de genomineerde NIP2023: Don Ceder –Strijder voor dyslectische burgers

Don Ceder is een politicus van de ChristenUnie. Luister naar het (Nederlandstalige) interview met hem over zijn visie op neuro-inclusie. 

 

Over de genomineerde NIP2023: Rene Peters –Strijder voor inclusieve werkplekken

René Peters is een politicus van het CDA. Luister naar het (Nederlandstalige) interview met hem over zijn visie op neuro-inclusie. 

 

Over de genomineerde NIP2023: Marijke van Beukering- Hiujbregts –Vechter voor accommodatie

Marijke van Beukering-Huijbregts is een politica van de D66. Luister naar het (Nederlandstalige) interview met hem over zijn visie op neuro-inclusie. 

 

Rudmer Heerema (VVD): Vechter voor hoogbegaafde kinderen

Tweemaal genomineerd: voor de editie 2021-2022 en de editie 2023-2024. 

NIP AWARD - Rudmer Heerema - VVD

NIP AWARD – Rudmer Heerema – VVD

 

Peter Kwint (SP): De politieke strijder voor de underdogs

Tweemaal genomineerd: voor de editie 2021-2022 en de editie 2023-2024. 

NIP AWARD - Peter Kwint - SP

NIP AWARD – Peter Kwint – SP

NEURODIVERSITEIT SCOREKAART VOOR POLITIEKE PARTIJEN

Scores van politieke partijen per geselecteeerd onderwerp

De deelnemende politieke partijen zijn onderzocht vanuit verschillende hoeken, en ingedeeld op 7 geselecteerde onderwerpen, door 10 onderzoekers. Deze 7 onderwerpen zijn gekozen voor de NIP2023, maar deze omvatten natuurlijk niet alle onderwerpen die relevant zijn voor neurodivergente nederlanders.

Procedure

Hoe wordt de winnaar van de NIP Award gekozen? 

&de 5 genomineerde politici voor het RVP 2023-2024 worden rond 14 februari bekend gemaakt, via onze social media kanalen, en deze pagina. Rond Valentijnsdag wordt bekend gemaakt welke politici zijn genomineerd voor hun positieve bijdrage. Voor de editie 2022-2023 is een ND-jury gevormd en een onderzoeksgroep aangesteld om alle politieke partijen onder de loep te nemen. Deze multidisciplinaire onderzoeksgroep heeft ook de Neurodiversity Score Card voor politieke partijen gerealiseerd, die de resultaten voor het vooronderzoek zal bevatten. Op 16 juni 2023, op Neurodiversity Pride Day, wordt bekend gemaakt welke politicus de NIP-award heeft gewonnen. De namen van de juryleden worden pas bij de prijsuitreiking bekend gemaakt, zodat de jury haar werk kan doen zonder 'social media trolls' of pogingen om de juryleden 'informeel te overtuigen'.

Deelnemende politieke partijen

Na 14 Februari volgt de juryleden de genomineerde kandidaten en hun meerwaarde, inzet en actie voor een neuroinclusieve maatschappij evalueren. Politieke partijen die voor de 3e editie genomineerd konden worden, waren: D66, ChristenUnie, PVDA, SP, PVDD, VVD, CDA, SGP, DENK, FvD, PVV en Volt. Groen-links en Bij1 zijn ook onderzocht, maar leverden in eerdere edities een winnaar en dingen niet mee naar de NIP 2023. Een aantal van de kleinste en nieuwste fracties zijn niet onderzocht.

Internationalisering van de NIP Award: 2025-2026

Voor de NIP Award 2025 overweegt de Neurodiversity Foundation samen te werken met onze vrienden van het Institute on Neurodiversity (ION), om NIP Awards te starten in andere landen. 

Auteursrecht en meer

Hieronder staan de teksten en mediabestanden, over de eerdere genomineerden en winnaars, en hun interviews. Afbeeldingen zijn rechtenvrij en afkomstig van Wikimedia (CC) en eentje gekocht bij ANP. Alle award-specifieke logo's en concepten zijn gemaakt door de Neurodiversity Foundation. 

Interview winnend politicus NIP2021-2022

Deze voorgedragen kandidaten uit het NIP 2021-2022 hebben zich waardig getoond en ons stemadvies (“#Stemadvies”) aan Nederlandse nerodivergente kiezers is dan ook: deze 6 politici moeten serieus worden overwogen als optie voor uw volgende stem!

Partijen die in het NIP 2021 onderzoek zijn genomen: alle zittende Tweede Kamer partijen, aangevuld met Codeoranje en Bij1. We hebben in de aanloop van de Tweede Kamer verkiezingen ons stemadvies uitgebracht.

Sylvana Simons (Bij1); De politieke strijder voor gelijkwaardigheid

Sylvana Simons van de Bij1 Politieke partij, is de winnares van de Neuro Inclusive Politician Award 2021-2022. Dit is haar interview. 

 

Winnaar '21-'22: Sylvana Simons van Bij1

Na een zinderende wedstrijd tussen 5 genomineerden, heeft de ND Jury gekozen voor een duidelijke winnaar: Sylvana Simons van Bij1 is terecht benoemd als de Neuro Inclusieve Politicus van 2021-2022. De ND Jury erkende, onder andere, haar inzet voor (neuro)diversiteit als politicus en als partijleider, haar stellingname tegen schadelijke therapien als ABA, inclusieve partij ideologie, en haar proactieve omarming van ND kandidaten op de kieslijst van de politieke partij die ze oprichtte. Tijdens haar “NIP” heeft ze de eerste ND vriendelijke motie ingebracht, die alle politieke partijen in de Tweede Kamer unaniem onderschreven.

Andere genomineerden waren: Peter Kwint (SP), Sylvana Simons (Bij1), Lilianne Ploumen (PvdA), Rugter Schonis (D66) en Rudmer Heerema (VVD). Interviews met kandidaten staan op deze pagina.

Winnaar '19-'20: Lisa Westerveld van GroenLinks

De winnaar van de Neuro Inclusieve Politicus Award (de “NIP” is Lisa Westerveld van Groenlinks. De ND Jury erkende dat deze politicus, keer op keer, op een moedige en inspirerende wijze, op de bres en barricades springt voor ongehoorde jongeren, waaronder ook neurodivergenten. 

Lisa heeft tijdens haar NIP geschiedenis geschreven door de eerste Tweede Kamer motie in te brengen waarin neurodivergenten, op een neutrale manier, als groep ter sprake bracht in de politiek: We zijn als groep niet meer onzichtbaar. Zij is een politicus... die ons hoop geeft. 

 

Over de NIP2019-2020 winnaar: Lisa Westerveld – De politieke strijder voor ongehoorde jongeren

In de eerste editie, was deze award toegekend aan Lisa Westerveld, die als Tweede Kamerlid actief is namens Groen-Links. Zij heeft vele malen zich publiekelijk uitgesproken en politiek ingezet om de belangen van ongehoorde jongeren te laten horen in de Tweede Kamer. Zij heeft dingen aangekaart, waarvan wij hoopten dat die bekend mochten worden in Den Haag. Ze gaf ons hoop, en wij zijn haar dankbaar voor haar werk, haar moed, en haar tomeloze branie om eerlijkheid en rechtvaardigheid te bewerkstelligen voor de ongehoorde jongeren.

Autism proposals for the Tweede Kamer - with Lisa Westerveld, Saskia Buma, Tjerk Feitsma and Merlijn Goldsack

 

Simons wint de Neuro Inclusieve Politicus Prijs 2021

Tweede Kamerlid Sylvana Simons heeft de Neuro Inclusieve Politicus Award gewonnen en neemt de titel over van Lisa Westerveld. Tijdens de uitreiking van de twee-jaarlijkse award in Den Haag, die samen valt met Neurodiversity Pride Day, gaf ze een dankwoord en een duidelijk boodschap aan neurodivergente Nederlanders. Op deze Pride dag komen vieren mensen met een bijzonder brein de meerwaarde van neurologische verschillen tussen mensen onderling, ook wel bekend als neurodiversiteit. Omarm je andersheid & vier je eigen feestje, is het motto van de dag, die nu al in 6 landen wordt gevierd. 

Bij het ontvangen van de prijs sprak de winnaar uit dat; “Als we echt recht doen, aan niet alleen de aanwezigheid van neurodivergente mensen, maar ook aan wat zij te bieden hebben aan de maatschappij, dan weet ik zeker dat die samenleving daar enorm van opknapt. Ik vind het een enorme eer, om de komende tijd, maar tot lang daarna, deze groep Nederlander te vertegenwoordigen, en ik kan beloven dat ik er alles aan te zullen doen om rechtvaardigheid gelijkwaardigheid, solidariteit maar vooral begrip te kweken voor deze groep mooie mensen. Het is een absolute eer om deze prijs in ontvangst te nemen, ik merk dat ik er emotioneel van wordt, en ik denk… dat ik dat gewoon maar mag toelaten. 

Sylvana is de opvolger van Tweede Kamerlid Lisa Westerveld van Groen Links, die zich de laatste 2 jaar tomeloos moedig heeft ingezet als strijder van de ongehoorde jongere, en die opvolger ook een wens meegaf; 

Ook hier in de Tweede Kamer, wat het huis van democratie is, wat een samenkomst is van allerlei verschillende typen, en visies, achtergronden en capaciteiten, zelfs hier, als je begint over mensen die ongehoord worden, dan stuit je op onbegrip, en het is mijn hoop dat mijn opvolger dit niet hoeft mee te maken. Dat het gewoon wordt, om op te komen voor groepen die ongehoord blijven, die zich niet gezien voelen. Dat je niet met glazige ogen wordt aangekeken, maar dat er een breed idee is dat we er moeten zijn voor alle Nederlanders. En dat hoop ik, dat we dat komende jaren gaan bereiken, en daar staat mijn opvolger niet alleen in. De jury benoemde een mooie groep mensen (genomineerden Rudmer Heerema, Rutger Schonis, Lilianne Ploumen en Peter Kwint) en ik denk dat we dit met elkaar moeten oppakken. En ik vind dat dat recht doet aan deze groep.”

 

De uitreiking was te zien in de Award Room van de virtuele wereld gemaakt door en voor mensen met een bijzonder brein, het 'Pride universe of the Neurodiverse'. Hier zijn ook de interviews met de andere genomineerden te zien. 'Een hele terechte winnaar' zegt Tjerk Feitsma, directeur van stichting Neurodiversiteit, 'en dat verminderd onze waardering niet voor de andere politici die ons hoop geven. Als Peter Kwint van de SP, die telkens moedig briest vanaf het spreekgestoelte en Rutger Schonis van D66, die de discriminerende rij-keuringen aanpakte. Allen helden, en ook van Rudmer en Lilianne verwachten we nog vele stoere stappen te zien voor een inclusiever en gelijkwaardiger Nederland. Maar in deze beslissing was de jury unaniem'.

Er waren meerdere inhoudelijke redenen om Sylvana Simons de award toe te kennen, volgens het jury-rapport. Zo zetten zij als partijleider van de eerste politieke partij in Nederland ooit,  neurodiversiteit-policies in hun verkiezingsprogramma. Er stonden kandidaten op de lijst, die openlijk en trots uit mochten komen voor hun neurologische variatie. Dat ook diversiteit in al haar vormen, aansluitend bij de partij-ideologie van BIJ1, niet gezien als een gebrek of imperfectie, maar als erkende meerwaarde, speelde mee. Evenals het hoopvolle speerpunt waardoor de politicus genomineerd werd: Dit was het verbieden van de schadelijke maar uiterst lucratieve ‘ABA therapie’, beter bekend als ‘traumatiserende hondentraining voor kansloze autisme-conversie’, werd dankbaar bejubeld door neurodivergente Nederlanders, door de juryleden, maar werd ook internationaal opgepikt als positief voorbeeld. Nu de maatschappij steeds luider spreekt over het verbieden van homo-genezing, en er een breed front wordt gevormd van D66, Groenlinks, VVD en PvdA, hopen autisten dat zij de volgende groep mogen zijn die worden bevrijd van deze ouderwetse misstanden. Jurylid Rosalie geeft ook aan dat ‘’De tijd van schaamte en stigmatisering is voorbij, het is tijd voor Pride. Op naar een inclusieve wereld waar neurodivergenten zichzelf durven,  mogen en kunnen zijn.’”

Nu Sylvana Simons heeft gewonnen, zal ook alle internationale deelnemers via neurodiversityprideday.com haar speech kunnen zien. Al is Neurodiversity Pride Day in Nederland gestart in 2017, het is een internationale viering geworden die groeit op steeds meer plekken. 'En daarmee', grijnst Tjerk, 'willen we als neurodivergent nederland, een nieuw groots export product de wereld insturen: Zelf-respect & liefde. Waardering & aandacht. Neuro-inclusiviteit en een beetje feest. De gedachte dat je al goed bent, zoals je unieke zelf al is, zonder de maskerades van de tegenwoordige tijd. Trouwens, jij bent ook welkom, doe mee op 18 Juni, en vier je eigen feestje!'  

 

NB Sommige citaten zijn licht ingekort of aangepast voor helderheid

nl_NLDutch