Tijdlijn

De visie, missie, projecten en initiatieven

De stichting heeft tot doel: "Om een samenleving te creëren waarin er ruimte is voor iedereen, ontwikkelen we in projecten, de tools, community, campagnes, onderzoeken, en producten om maatschappelijke gelijkwaardigheid, sociale verbinding en coöperatie tussen neurodivergente en neurotypische individuen te ondersteunen, en daarmee de vooruitgang richting een neurodiverse toekomst mogelijk te maken., en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." om vooruit te gaan naar een neurodiverse samenleving.

De stichting bereikt haar doelen door:

 1. -onderzoek, productie, innovatie en distributie van de projecten die gelijkwaardigheid, zelfredzaamheid en effectieve aansluiting van neurodivergenten faciliteren in de klas, op de werkvloer, in vriendschappen, in groepen, in relaties, en als individu in de maatschappij.
 2. – campagnes en informatieverspreiding die wederzijds begrip, nieuwsgierigheid en acceptatie tussen neurodivergente en neurotypische individuen aanjaagt.
 3. – kennis en tools voor effectieve communicatie ontwikkelen. die rekening houden met hoe communicatie en samenwerking wordt bewerkstelligd door neurodiverse individuen

Het Simpele Plan

Er zijn drie stappen in ons plan:

 1. We helpen de technologie te ontwikkelen die 'het communicatieprobleem' oplost
 2. We helpen de distributie naar 2.500 Nederlands sprekende families
 3. We verspreiden de Family Signs tool internationaal naar 10 miljoen wereldwijde gebruikers.

De stichting heeft 3 pilaren van focus:

 • Assistive Technology Voor neurodiverse communicatie en wederzijds begrip: In het Athens Initiative, ontwikkelen de partners de tools die communicatie faciliteren in families waar (neuro)diversiteit een rol speelt. Dit doet zij door een nieuw type digitale messenger, die ondersteuning bied voor digitaal en offline gebruik van gebaren, bewegingen, AI ondersteunde zinnen-maken, familiespecifieke geheimtalen, werkspecifieke gebarentalen: Family Signs en Signs for Work. De stichting richt zich erop om de mogelijkheid te onderzoeken van een default motion-signalling communicatie-overdracht voor offline en online gebruik. Dit doet zij teneinde de afstand in communicatie en begrip, tussen verschillende neurotypes te overbruggen met een technologische, schaalbare oplossing.
 • Bewustzijn en trots, voor alle neurodivergenten, in Nederland en wereldwijd: Informatie over neurodiversiteit en publiekscampagnes. Middels video series, als Krachtig Anders, of interviews met politici. Via social media campagnes, spellet zoals het Neurodiverse talentenkwartet, workshops, en belangenbehartiging in de politiek met tevens een Award, de Neuroinclusieve Politicus Award, en directe voorstellen). We tonen onze trots door elk jaar op 18 juni de National Neurodiversity Pride Day-run te organiseren.
 • Educatie Over de waarde van (neuro)diversiteit: de creatie, verspreiding en campagne middels het 'My Amazing Brain - magazine, evenals actie voor neurodivers vriendelijke klaslokalen. Ook creerden we het Neurodiversity Education Academy Met gratis en betaalde cursussen, ondersteund door een content- en een community-app. Ook worden workshop en webinars georganiseerd. Tevens onderhouden we de Brainy App, die grotendeels ontwikkeld is door Athens Initiative partner 2Tango.

Projecten van de stichting

 • Onderzoek voor het Family Signs project
 • Neurodiversity Pride Day
 • Neurodiversity Education Academy
 • My Amazing Brain - Engelstalig Magazine, en de Brainy App voor Android.
 • Brain Awareness Week
 • Worshops en Webinars aangaande (neuro)diversiteit
 • Onderzoek voor Signs voor Schools project
 • Onderzoek voor Signs for Work-project
 • Research voor het Together project

Onderzoek voor het Family Signs project

Het Family Signs onderzoeksproject is het grootste en belangrijkste project, evenals onze grootste hoop voor het wereldwijd versterken van wederzijds begrip tussen mensen met verschillende neurotypes of communicatie voorkeuren.

* Het omvat de niet-wetenschappelijke onderzoeksinspanningen en het ontwerpen van eerdere prototypes en ideeën, die onze projectpartner, het Nederlandse bedrijf 2Tango, ondersteunt bij het maken van “Signs”. Dit is een echt product dat mensen kunnen gebruiken, zodat ze beter begrepen worden door anderen en zo de kloof tussen verschillende neurotypes overbruggen. Onze eerste focus is het ondersteunen van de handsign-messenger voor gezinnen. Onze langetermijnfocus ligt op neurodiverse vertaling, door middel van een semi-universele gebarentaal, communiceerbaar via een digitale messenger. 2Tango is opgericht, om dezelfde reden als de stichting, maar is in staat om ideeën te realiseren door de apps & tools te bouwen die direct onze missie ondersteunen. De samenwerking wordt 'de Assistive Tech Hub Enhancing a Neurodiverse Society' of 'Athens Initiative' genoemd. 

Statuten

In de wens transparant te zijn, publiceren we statuten en bestuur publiekelijk.

Slidedeck van het Athens Initiative 

Donateurs

We zijn dankbaar voor de keuze van onze donateurs om te investeren in onze missie, zowel direct voor de stichting, als voor Family Signs projectpartner 2Tango, en benoemen hierbij specifiek

 • Cor Wit Fonds: financiering voor de onderzoeken rondom Family Signs die leiden tot een werkzaam product voor families.

We zijn altijd op zoek naar financiering, als je hier tips of ideeën over hebt: deze zijn heel erg welkom. Neem contact op, door een mail te sturen naar: tjerk@neurodiversiteit.nl.

Locaties

We zijn een Nederlandse organisatie, en hebben een kantoor in Amstelveen en Rotterdam. Ons team is meertalig. Neem contact op in het Nederland of Engels, als je een wens hebt om ons te spreken.

 • Primair kantoor: Tiengemeten 131, 1181 CS, Amstelveen
 • Rotterdam Office: Gesloten sinds en tijdens de Corona pandemie.

Logo & huisstijl

Dit zijn 'de regenboog kleuren' van de stichting. Ze lijken op, maar zijn verschillend van, andere diversiteitsvlaggen en Pride groepen die 'regenboogkleuren' gebruiken.

Dit is de huisstijl handleiding van stichting Neurodiversiteit. Naast de huisstijl heeft elke campagne haar eigen stijl.

KVK nummer

 • Ons KVK nummer is: 71010025
 • Onze bankrekening: NL02INGB0007727974 t.a.v. stichting Neurodiversiteit

Partner met ons

Stichting Neurodiversiteit zit op het innovatieve vlak rondom 'assistive technology'. We werken graag samen met gelijkgestemde groepen, individuen en organisaties. We erkennen dat velen een vergelijkbare toekomstdroom hebben, als degene die ons kracht en passie geeft. We geloven dat we niet hier zijn om 'ergens een mening over te hebben, of om lekker te praten', maar om daadwerkelijk te kijken, ontwerpen, bouwen, testen, of we het communicatieprobleem tussen neurotypes, daadwerkelijk kunnen oplossen. Als je iemand bent, of representeert, die ditzelfde voelt; werk met ons, werk voor ons, doe je onderzoek of stage met ons, team up: we zijn er klaar voor. Dit kan via het Athens Initiative, of direct met de stichting. Voor meer informatie: neem contact op met info@neurodiversiteit.nl

Test onze tech: voor organisaties

Wederzijds begrip is productief en duidelijk nuttiger dan verwarring en onduidelijke omgangsregels. Ons doel is om communicatie gelijkwaardig te maken, binnen de context waarin ieder unieke communicatiepatronen en skillsets heeft, en dit niveau gelijkwaardiger aan elkaar te maken. Met als gevolg, dat onze werk ook directe impact heeft op het succes van neurodiversiteit in het werkveld.

Alle tools zijn gericht op privacy, zijn gdpr proof, en aangezien alle data gedecentraliseerd is, kan het, buiten de test-situaties, niet gebruikt worden voor monitoring of tracking van het individu voor andere redenen dat het doel van onze missie: effectieve communicatie mogelijk maken voor alle niveaus en variaties. 

Test onze tech: voor individuen

Als je een tester wil worden, stuur een email naar info@neurodiversiteit.nl.

Werk voor ons of met ons

Stichting Neurodiversiteit heeft de mogelijkheid, ruimte en capaciteit om stagiaires aan te nemen. Sommige werken op kantoor, andere doen extern onderzoek, maar allen zijn gemotiveerd, hardwerken en: "curious, clever and/or crafty". Als jij dit profiel hebt, vertel ons waarom je graag wilt werken voor onze missie op info@neurodiversiteit.nl.

HBO / WO (academisch en professioneel) niveau

 • Logopedie (logopedie): u ondersteunt het Signs-project, dat een autismevriendelijke gebarentaal smeedt, passend bij onze technologie.
 • Behavorial Psychology: Je ondersteunt de verbeteringen van het Learner-project door oplossingen te koppelen aan persoonlijke toestanden en contexten.
 • Datagestuurde psychologie: je ondersteunt de ontwikkeling van Family Signs, modellering in Signs-vertaling.
 • Datawetenschap: je ondersteunt het bouwen, afstemmen van modellen en allround technische problemen die de virtuele assistent verbeteren.
 • Experts van neurodiversiteit: u geeft advies, onderzoekt of ondersteunt de testfasen van de oplossingen die we bouwen.
 • Financieel beheer: Je ondersteunt de administratieve afdeling bij het automatiseren en optimaliseren van de organisatie.

HBO / MBO beroeps- en praktijkniveau

 • Evenementorganisator: Je ondersteunt het organiseren van de Neurodiversity Pride Day 2021 in 16 steden in Nederland
 • Eventmanager: Je ondersteunt het organiseren van de activiteiten op de Brain Awareness Week en Autism Week in Nederland
 • Visueel ontwerper: je ondersteunt het maken van visuals, video's, afbeeldingen, animaties die nodig zijn voor het klassikale project, pride day-projecten, website, informatiefolders en sociale media.
 • Experts van neurodiversiteit: je bent een ambassadeur, geeft communicatie en feedback en ondersteunt het testen van de oplossingen.

Contact

Als je een bericht wilt sturen, dan zijn dit je opties:
1) vul het contactformulier op deze website in.
2) Stuur een email naar:  info@neurodiversiteit.nl
3) Stuur een email naar Tjerk, de directeur, of naar Lana, de voorzitter van het bestuur.

4) Stuur een bericht via Linkedin: Linkedin director Tjerk
5) Stuur een bel-me-terug-textbericht als sms naar 06-14034299. Zet in het textbericht uitgebreide informatie over waarom je het bericht stuurt en wie je bent.

Neurodiversity Pride Day 2020 - Update

Neurodiversity Pride Day - dag van de neurodiversiteit 18 juni

Op Neurodiversity Pride Day, op 18 juni 2020, vierden we ons eigen feestje. We vieren, ieder op onze eigen, dat we als samenleving groeien naar een maatschappij die de waarde steeds meer inziet van elk neurotype, en waardering voelt voor onze diversiteit onderling. We vieren dat we trots mogen voelen over ons anders-zijn en hoe wij een bijdrage zijn in een wereld vol mensen met verschillende breinen. Solo, of samen; we vierden ons eigen feestje!

Dit deden we samen, ontmoetten 1340 Nederlandse deelnemers en ruim 150 gasten: de grootste neurodiversiteit Pride Day ooit internationale gehouden. We hebben nu al zin in de volgende editie!

De meeste inhoud van de activiteiten staan nog online, zoals de Groei door tegenslagen, de Uiteenlopende interviews van de Neurodiversiteitsrede: Klik hier om naar de Neurodiversity Pride Day-pagina te gaan

Meer lezen:

Op 18 juni was Neurodiversity Pride Day (nl) en werd ruim 1500 deelnemers “het grootste online pride-evenement gehouden in 1 land” ontmoet buiten de Gay Prides van de LGTBQ-community. We zijn dankbaar en blij met de aandacht, en zijn vastbesloten hier komende jaar nog groter mee uit te pakken. Met oa nieuwe aandacht voor de neuro-inclusieve politicus award, de spotlights voor neurodivergente dichters en kunstenaars, nieuwe talks met experts, pride collages, een Wall of Inclusion, een neurodance, en (onder) misschien wel het eerste grote meetup-activiteit van Neurodivergent nederland.

De eerste activiteiten van de 2020 editie waren de Divergent Interviews, waar 75% van de deelnemers meeluisterden. Meer dan de helft keek ook bij de nieuwe Brainy app, die direct ook geïnstalleerd werd bij bijna 100 personen. Ongeveer 200 mensen waren geïnteresseerd in de cursussen van de Neurodiversity Education Academy. Er waren 115 'Pride Framers'. De Growth Through Adversity Talks werd gevolgd door 100 deelnemers, en ook de Neurodiversiteitsrede werd live meegekeken door 75 personen. Activiteiten die net iets minder digitale deelnemers trokken, zoals de podcast, Together meetup-maker betatesting, de webinar en de workshop waren allen aan het einde van de dag, of deed aan voorinschrijving voor deelnemers.
Naast het programma zelf zijn er ook tientallen, en misschien wel honderden neurodivergenten die, buiten onze evenementen en activiteiten om, op deze dag zich publiekelijk hebben uitgesproken voor hun eigen neurodiverse dragers. En ieder op zijn eigen manier. Dit vertoon van moed, geeft ons hoop, het geeft ons licht, en het toont ons waarvoor we het doen, terwijl we de weg omploegen richting de toekomst. Een toekomst, waarin er ruimte is voor de meerwaarde van elk neurotype in onze maatschappij. Een toekomst, waarin iedereen trots mag zijn op zijn unieke bijdrage aan de wereld. Een toekomst die door dagen als de Neurodiversiteit Pride Day, telkens een onweerlegbaar stukje bij komen.

En dat is reden voor feest: 18 juni 2021, Neurodiversity Pride Day Nederland. Dit is je uitnodiging, en ja, met een vol hart en een bijzonder brein, vieren we dan weer, ons eigen feestje.

Pride Day-programma 2021

Op Neurodiversity Pride Day vieren neurodivergente mensen en hun bondgenoten, de meerwaarde van neurodiversiteit in hun eigen leven, en in de maatschappij. Het wordt elk jaar op 18 juni georganiseerd om (zelf)acceptatie, inclusie en waardering te vieren van mensen die neurologisch gezien het meest anders zijn dan de meeste anderen. Op Neurodiversity Pride Day wordt je uitgenodigd om te vieren dat je jezelf bent, en als geen ander, op al je unieke manieren. Goed gedaan, jij: Vier je eigen feestje!

Het is een dag om je eigen unieke brein te vieren en hoe het de wereld om je heen ten goede komt. Autistisch, dyslectisch, neurotypisch, dit zijn slechts enkele vormen van de neurologische variaties die we met elkaar hebben. Geen enkele zijn vergissingen, ze dragen allemaal bij aan onze menselijke samenleving. In de mensheid zijn er geen ongelukjes, er zijn alleen maar variaties. Elk uniek brein, elke persoon, voegt iets bijzonders toe aan ons als groep mensen. En dit idee, het idee van neurodiversiteit, verdient een schijnwerper en een feestdag. Want het is ook onze verschillen, onze verscheidenheid met elkaar, die de vitaliteit van de samenleving verhoogt. We hebben allemaal iets unieks en geweldigs bij te dragen, en op deze dag, Neurodiversity Pride Day, vieren neurodivergente mensen en hun bondgenoten dat!

Er zijn leuke, serieuze en interessante activiteiten georganiseerd in Nederland, maar sinds 2021 ook Engeland, de Verenigde Staten, Indonesië en de Filipijnen hebben activiteiten dit jaar. Alle zijn gratis, en je bent welkom. Wat belangrijker is dan het officiële programma, is dat dit de dag is waarop je jezelf mag celebreren, op de manier zoals je dat zelf wilt. Doe je ding. Vier je eigen feestje!

Elk jaar op 18 Juni, vieren neurodivergenten en hun bondgenoten de meerwaarde van neurodiversiteit tijdens de Neurodiversity Pride Day.
Dit is je uitnodiging, om het mee te vieren, op de manier zoals jij dat wilt. Vier je eigen feestje!
De genoemde tijden zijn onder voorbehoud.

Neurodiversity Pride Day - Programma 2021-18 juni

Op 18 Juni 2021 is Neurodiversity Pride Day. Een aantal van de belangrijkste programma onderdelen en activiteiten van de dag, staan hieronder. De genoemde tijden zijn onder voorbehoud.

Neurodiversity Pride Day 2021 - 9:00 uur

Trots Frame:
Gebruik een social media profielframe om aan de wereld te tonen dat jij vandaag ook meeviert, als trots neurodivergent individu, of als neurotypische 'ally'. En ja, ouders, leraren en coaches, zijn ook onze bondgenoten. Lees meer over het Pride Frame van 2020 Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 10.00 uur

Nominatie Neuroinclusieve Politicus Award 2023-2025:
Wie gaat de NIP Award winnen: Peter, Sylvana, Lilianne, Rutger of Rudmer? De geheime NIP jury maakt bekend welke politici de prijs wint, en benoemd wordt als 'de politicus die ons het meest hoop geeft'. Interviews met de genomineerde politici Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - De hele dag

Jij. Vandaag.:
Neurodivergent? Bedenk, mijmer of mediteer vandaag enkele minuten in stilte, over alle dingen waar je je eigen trots in voelt. Hoe jouw uniekheid, iets toevoegt aan de wereld om je heen. Neurotypisch? Stuur een bericht aan een neurodivergente vriend of familielid, waarin je benoemd wat je geweldig aan de ander vind, waar je plaatsvervangende trots of bewondering in voelt.
Neurodiversity Pride Day 2021 - 13:00 uur

Growth Through Adversity - interviews met professionele experts & advocacy strijders:
We nodigen nationale en internationale experts uit voor een gesprek over de huidige staat van neurodiversiteit. De beste 'talks' worden achteraf ook gedeeld, bij de NE Academy.
Bekijk de 2020 Talks Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 14:00

NE Academy - Online summit voor leraren en experts tijdens Pride Day:
De NE Academy (kort voor Neurodiversity Education Academy) organiseert een online bijeenkomst voor leraren en experts, om samen te komen, in een corona-veilige manier. Ga naar de NE Academy Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021-15: 00 uur

Neurodivergente Dichters van Nederland - Showcase:
We delen gedichten van een aantal van de beste neurodivergente dichters en woordkunstenaars van Nederland.
Nomineren Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 16:00 uur

Neurodivergente kunstenaars van Nederland - Showcase:
We delen kustwerken van een aantal van de beste neurodivergente kunstenaars van Nederland. Nomineren Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 17:00 uur

Neurodiversiteitsrede:
De Neurodiversiteitsrede is een 'talk' van een toonaangevende pionier, and broadcasten dit 'Live'. Onder voorbehoud: Voor de talk van 2021 is een internationale, legendarische grondlegger gevraagd, zij spreekt in het engelstalig. Bekijk de 2019 editie Bekijk de 2019 editie Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 19:00 uur

Neurodiversity Pride Anthem - themanummer:
Een speciale remix van ons themanummer 'Own Kind' is gecomponeerd en geremixed in Nederland, door een bekende techno DJ en zijn muziekteam. Dit nummer wordt gedeeld met onze internationale partners en vrienden, zodat deze Neurodiversity Pride Anthem wereldwijd is te horen op 18 Juni. Beluister het origineel Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 20:00 uur

Neurodiversity Pride Dance Party - online samen dansen:
Nederlandse DJs performen 2 uur lang, voor iedereen die wereldwijd, mee wilt dansen om de dag te vieren. Het DJ-event volg je veilig thuis, vanaf je desktop. In het dansevent, kan je via een open zoomparty meedansen. Camera aan of uit, is jouw keuze. Ook of je Thuisdecoratie of speciale outfits wilt voor de dansvloer. Dansen vanuit huis - Link (komt) hier DJ Livestream - Link (komt) hier
Neurodiversity Pride Day 2021-09: 00-22: 00

Pridefee voor Insta:
Maak een foto, en deel die met hashtag #weareallnuts op je favoriete profiel. Je mag creatief zijn :) En, voor de echte influencer bonuspunten: Er zijn op 18 Juni, 2 billboards van 100 m2, als ideale achtergrond. Deze zullen staan in Schiphol en op Leidseplein Amsterdam. Lees meer over #weareallnuts Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 21:00 uur

Onthulling van het Neurodiverse Eigenschappen kwartetspel:
In dit kwartetspel zijn er 9 kwartetten te verzamelen, elk met 4 positieve eigenschappen die bovengemiddeld vaak voorkomen bij de bekendste breinconfiguraties. Het is het eerste kwartet wereldwijd, waarbij naast de neurodivergente clusters ook 'neurotypisch' opgenomen is als categorie. Het kwartet is ontwikkeld door Marieke, met support van Stijn Schenk en de stichting. Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - De hele dag

Voeg jouw activiteit toe:
Als je een activiteit wilt organiseren om de dag te vieren, doe dat. Dat mag solo, maar het mag ook met je organisatie, met je crew of team, met je huisgenoten, met vrienden.... doen! Lees de 3 regels voor organisatoren, en voeg jouw activiteit toe. Voeg jouw eigen Pride Activiteit toe aan het programma.
Neurodiversity Pride Day 2021 - 23:59

Pride Countdown Calender:
Onze vrienden van het ADHD cafe, tellen de dagen af met interessante content! Volg voordag 18 Juni aanbreekt, deze 'countdown' op hun social media kanelen, of op deze pagina.
Bekijk de 2020 Countdown Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day - Nederland 2021

Synaesthesie kamer:
In Rotterdam wordt dit meeslepende kunstwerk van Valeria Perboni live tentoongesteld voor een paar gelukkigen!
Lees meer over de synaesthesieruimte Ik wil dit zien!

Neurodiversity Education Academy

NE Academy

We hebben een educatief platform gebouwd dat gericht is op bewustwording, belangenbehartiging en capaciteitsopbouw voor ouders en scholen: de Neurodiversity Education Academy.

De visie van de 'NE Academy' is, een samenleving die het belang van neurodiversiteit erkent en de sterke punten versterkt en toegankelijkheid biedt voor alle neurotypes.

 • Wij geloven dat het cruciaal is voor de samenleving om neurodiverse vriendelijke huizen en scholen te creëren die alle neurotypen ondersteunen. 
 • We dromen van een wereld waarin representatie alomtegenwoordig is. Een plek waar een neurodivergent kind prachtige rolmodellen kan vinden en ermee kan verbinden, van mensen die hun verschillen hebben benut en erin zijn geslaagd. 
 • Wij geloven dat het bereiken van deze visie een proces is, een reis zo je wilt, en degenen die bereid zijn om op pad te gaan, hebben goede gidsen nodig, ruimtes om uit te rusten en na te denken en goede informatie over waar ze heen gaan en wat er mogelijk is.

Wat bieden we?

 • Online training in eigen tempo, 
 • Uitgebreidere tijdgebonden cursussen met live sessies, 
 • Live online workshops lezingen of interviews, single of in een conferentiebundel (dwz tijdens Brain Awareness-week en op en rond Neurodiversity Pride-dag)
 • Speel bundels van oude workshops of online conferenties opnieuw af
 • Op maat gemaakte sessies voor uw team met aan het einde praktijkgerichte Q & A-sessies
 • Downloadbare tools en bronnen 

Waar kan ik beginnen?

Missie

Het doel van onze missie is om de Neurodiversiteit uiteindelijk uit te bouwen tot een breed scala aan cursussen en workshops gericht op diverse doelgroepen. We streven ernaar om onze cursussen te bouwen op de combinatie van 

 • Het werk internationale experts en hun evidence-based praktijken 
 • Best practices van alledaagse beoefenaars in het vakgebied van de doelgroepen
 • De gecombineerde ervaring van neurodivergente mensen met praktische ervaring met wat werkt.

We willen gratis een breed scala aan inleidende cursussen aanbieden, omdat we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot informatie die de wereld neurodiversvriendelijker kan maken. Tegelijkertijd willen we onze (vaak zelf neurodivergente) contentmakers ondersteunen om van hun werk te kunnen leven, dus gaan we ook betaalde cursussen aanbieden. 

Ons team

Medeoprichters van de NE Academy zijn Lana Jelenjev & Saskia Wenniger. Lees er meer over op de website van NE Academy.

Deel met ons kennis

Als u een expert bent in 'onderwijs', 'neurodiversiteit', 'inclusieve onderwijsmethoden', willen we misschien uw wijsheid onderbrengen bij de vele anderen die ernaar zoeken. Als je geïnteresseerd bent in het maken van een gratis cursus: neem contact met ons op, we komen graag met je in gesprek! Naast gratis cursussen zijn er ook mogelijkheden voor betaalde cursussen om je inkomen te ondersteunen.

Steun ons met een donatie, op onze donatie pagina

Neuroinclusieve Politicusprijs van 2021

Wie zijn de politici die opkomen voor neurodivergente Nederlanders?

Neuro Inclusieve Politicus Award neurodivers-vriendelijke
NIP AWARD 2021 Poster

Sommige politici geven ons hoop, voor een toekomst waarin ruimte is voor iedereen. Deze politieke strijders verdienen daarvoor erkenning van de ruim 1 miljoen Nederlandse Neurodivergente stemmers: Elke 2 jaar, wordt een held gekozen, die zich dermate heeft ingezet voor neurodivergente nederlanders in de politiek, dat deze persoon volgens een neurodivergente jury, de award verdiend van Neuroinclusieve Politicus van Nederland. 

Op Valentijnsdag is bekend welke politici genomineerd zijn voor hun positieve bijdrage. Genomineerd zijn: Peter Kwint (SP), Sylvana Simons (Bij1), Lilianne Ploumen (PvdA), Rugter Schonis (D66) en Rudmer Heerema (VVD). Op 18 juni 2021, op Neurodiversity Pride Day, wordt bekend gemaakt welke politicus de award gewonnen heeft.

Over de Award:

Het award word omdat er politici zijn waarvoor we extra dankbaar mogen zijn, omdat zij zichoonbaar inzetten voor een neurodiversvriendelijke maatschappij waarin ruimte is voor iedereen, ongeacht welk breintype je geboren bent. Zij geven ons een perspectief op een inclusieve maatschappij. Dat staat ook los van welke kleur of ideologie een politiek partij heeft; in bijna elke onderzochte politieke partij er mensen rond die zich op hun eigen manier inzetten voor neurodivergente Nederland in de politiek.

Stemadvies

Op 14 februari 2021 kwam deze lijst officieel online: vier weken voor de Tweede Kamer verkiezingen. Na 14 februari blijven we informatie delen over de inzet van deze 5 genomineerde politici. Zij hebben zichzelf als neurodivers-vriendelijk (en ons stemadvies is daarom: deze 6 politici mogen serieus overwogen worden als optie voor je Tweede Kamer!)​Partijen die in het onderzoek zijn genomen: alle zittende partijen, aangevuld met Codeoranje en Bij1. 

De genomineerden voor de Neuroinclusieve Politicusprijs 2021

(in willekeurige volgorde)

Rudmer Heerema (VVD): De politieke strijder voor hoogbegaafde kinderen:

NIP AWARD - Rudmer Heerema - VVD
NIP AWARD - Rudmer Heerema - VVD

Peter Kwint (SP): De politieke strijder voor de underdogs

NIP AWARD - Peter Kwint - SP
NIP AWARD - Peter Kwint - SP

Rutger Schonis - De politieke strijder voor de menselijke maat

NIP AWARD - Rutger Schonis - D66
NIP AWARD - Rutger Schonis - D66

Sylvana Simons (Bij1); De politieke strijder voor gelijkwaardigheid

NIP AWARD - Sylvana Simons - Bij1
NIP AWARD - Sylvana Simons - Bij1

Lilianne Ploumen: Genomineerde NIP Award

NIP AWARD - genomineerde Liliane Ploumen - PVDA
NIP AWARD - genomineerde Liliane Ploumen - PVDA

De genomineerden stellen zich in korte interviews voor aan de neurodivergente kiezers, dit is ook te volgen via oa facebook.com/neurodiversiteit. Informatie voorbij de procedure kunt u hier lezen. 

Over de vorige winnaar: Lisa Westerveld - De politiek strijder voor ongehoorde jongeren

Winnaar NIP Award 2019 & 2020 - Lisa Westerveld

In de afgelopen 2 jaar is deze award toegekend aan Lisa Westerveld, die als Tweede Kamerlid actief is namens Groen-Links. Zij heeft vele malen zich publiekelijk uitgesproken en politiek ingezet om de belangen van ongehoorde jongeren te laten horen in de Tweede Kamer. Zij heeft dingen aangekaart, waarvan wij hopen dat die bekend mochten worden in Den Haag. Ze gaf ons hoop, en wij zijn haar dankbaar voor haar werk, haar moed, en haar tomeloze branie om eerlijkheid en rechtvaardigheid te bewerkstelligen voor de ongehoorde jongeren.

Autism proposals for the Tweede Kamer - with Lisa Westerveld, Saskia Buma, Tjerk Feitsma and Merlijn Goldsack