Vier Neurodivergent Uniciteit op Neurodiversity Pride Day, 16 JUNI 2023!

16 juni is de nieuwe datum voor de 6e internationale trotsdag voor alle neurodivergents. Laten we samen neurodiversiteit vieren!

Op 19-24 september is de Autisme verklaard Er wordt een conferentie gehouden voor 10.000 deelnemers, en de Neurodiversity Foundation schenkt hun sociale ruimte aan de organisator: “Autisme van binnenuit“, gerund door Paul Micallef & team. De NeuroEmergence Gathering Area is opnieuw ontworpen als een sociale ruimte voor deelnemers aan de conferentie om elkaar te ontmoeten en te praten. Dit evenement zal Engels gesproken zijn.

De eerste week van oktober zal de 'week van dyslexie', georganiseerd door onze vrienden van de Stichting Hoi. Dit evenement zal in de Nederlandse taal zijn.

Tijdlijn

De visie, missie, projecten en initiatieven

De stichting heeft tot doel: "Om een samenleving te creëren waarin er ruimte is voor iedereen, ontwikkelen we in projecten, de tools, community, campagnes, onderzoeken, en producten om maatschappelijke gelijkwaardigheid, sociale verbinding en coöperatie tussen neurodivergente en neurotypische individuen te ondersteunen, en daarmee de vooruitgang richting een neurodiverse toekomst mogelijk te maken., en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords." om vooruit te gaan naar een neurodiverse samenleving.

De stichting bereikt haar doelen door:

 1. -onderzoek, productie, innovatie en distributie van de projecten die gelijkwaardigheid, zelfredzaamheid en effectieve aansluiting van neurodivergenten faciliteren in de klas, op de werkvloer, in vriendschappen, in groepen, in relaties, en als individu in de maatschappij.
 2. – campagnes en informatieverspreiding die wederzijds begrip, nieuwsgierigheid en acceptatie tussen neurodivergente en neurotypische individuen aanjaagt.
 3. – kennis en tools voor effectieve communicatie ontwikkelen. die rekening houden met hoe communicatie en samenwerking wordt bewerkstelligd door neurodiverse individuen

De stichting heeft 3 pilaren van focus:

 • Assistive Technology Voor neurodiverse communicatie en wederzijds begrip: In het Athens Initiative, ontwikkelen de partners de tools die communicatie faciliteren in families waar (neuro)diversiteit een rol speelt. Dit doet zij door een nieuw type digitale messenger, die ondersteuning bied voor digitaal en offline gebruik van gebaren, bewegingen, AI ondersteunde zinnen-maken, familiespecifieke geheimtalen, werkspecifieke gebarentalen: Family Signs en Signs for Work. De stichting richt zich erop om de mogelijkheid te onderzoeken van een default motion-signalling communicatie-overdracht voor offline en online gebruik. Dit doet zij teneinde de afstand in communicatie en begrip, tussen verschillende neurotypes te overbruggen met een technologische, schaalbare oplossing.
 • Bewustzijn en trots, voor alle neurodivergenten, in Nederland en wereldwijd: Informatie over neurodiversiteit en publiekscampagnes. Middels video series, als Krachtig Anders, of interviews met politici. Via social media campagnes, spellet zoals het Neurodiverse talentenkwartet, workshops, en belangenbehartiging in de politiek met tevens een Award, de Neuroinclusieve Politicus Award, en directe voorstellen). We tonen onze trots door elk jaar op 18 juni de National Neurodiversity Pride Day-run te organiseren.
 • Educatie Over de waarde van (neuro)diversiteit: de creatie, verspreiding en campagne middels het 'My Amazing Brain - magazine, evenals actie voor neurodivers vriendelijke klaslokalen. Ook creerden we het Neurodiversity Education Academy Met gratis en betaalde cursussen, ondersteund door een content- en een community-app. Ook worden workshop en webinars georganiseerd. Tevens onderhouden we de Brainy App, die grotendeels ontwikkeld is door Athens Initiative partner 2Tango.

Een extra lange termijn maar meer lokale focus sinds onze begindagen, beginnend met de voorbereidingen in 2016, is geweest om het concept van neurodiversiteit introduceren in Nederland en maak er een meer bekend en gebruikt woord van dat een directe en indirecte positieve invloed heeft op het gedrag en de houding tussen Neurodivergents en Neurotypicals.

Projecten van de stichting

 • Ondersteuning van het wetenschappelijk en praktisch onderzoek voor het Signs-project (Via ATHENS)
 • Neurodiversity Pride Day
 • Neurodiversity Education Academy
 • Brainy App & My Brain Magazine
 • Brain Awareness Week-activiteiten
 • Worshops en Webinars aangaande (neuro)diversiteit
 • Ondersteuning voor organisaties en bedrijven bij aan neurodiversiteit gerelateerde zaken
 • Research voor het Together project
 • Stride with Pride sportactiviteiten
 • Neuroemergence Online Summit
 • Onderzoek naar het project Signs for Neurodiverse Families (Via ATHENS)
 • Onderzoek voor Signs for Schools-project (Via ATHENS)
 • Onderzoek voor Signs for Work-project (Via ATHENS)

Onderzoek voor het Family Signs project

Het Family Signs onderzoeksproject is het grootste en belangrijkste project, evenals onze grootste hoop voor het wereldwijd versterken van wederzijds begrip tussen mensen met verschillende neurotypes of communicatie voorkeuren.

* Het omvat de niet-wetenschappelijke onderzoeksinspanningen en het ontwerpen van eerdere prototypes en ideeën, die onze projectpartner, het Nederlandse bedrijf 2Tango, ondersteunt bij het maken van “Signs”. Dit is een echt product dat mensen kunnen gebruiken, zodat ze beter begrepen worden door anderen en zo de kloof tussen verschillende neurotypes overbruggen. Onze eerste focus is het ondersteunen van de handsign-messenger voor gezinnen. Onze langetermijnfocus ligt op neurodiverse vertaling, door middel van een semi-universele gebarentaal, communiceerbaar via een digitale messenger. 2Tango is opgericht, om dezelfde reden als de stichting, maar is in staat om ideeën te realiseren door de apps & tools te bouwen die direct onze missie ondersteunen. De samenwerking wordt 'de Assistive Tech Hub Enhancing a Neurodiverse Society' of 'Athens Initiative' genoemd. 

Het Simpele Plan

Er zijn drie stappen in ons plan:

 1. We helpen de technologie te ontwikkelen die 'het communicatieprobleem' oplost
 2. We helpen de distributie naar 2.500 Nederlands sprekende families
 3. We verspreiden de Family Signs tool internationaal naar 10 miljoen wereldwijde gebruikers.

Statuten

In de wens transparant te zijn, publiceren we statuten en bestuur publiekelijk.

Origineel Slide Deck van het ATHENS Initiative 

Donateurs

We zijn dankbaar voor de keuze van onze donateurs om te investeren in onze missie, zowel direct voor de stichting, als voor Family Signs projectpartner 2Tango, en benoemen hierbij specifiek

 • Cor Wit Fonds: financiering voor de onderzoeken rondom Family Signs die leiden tot een werkzaam product voor families.
 • Rabo Bank: Financiering ter ondersteuning van Neurodiversity Pride Day

We zoeken meer financiering om ons onderzoek, onze projecten en producten voort te zetten of af te ronden. Voor tips, gesprekken of introducties van mensen die onze droom of technologie willen steunen, stuur een bericht naar het contactformulier.

Locaties

We zijn een Nederlandse organisatie, en hebben een kantoor in Amstelveen en Rotterdam. Ons team is meertalig. Neem contact op in het Nederland of Engels, als je een wens hebt om ons te spreken.

 • Primair kantoor: Tiengemeten 131, 1181 CS, Amstelveen
 • Kantoor Rotterdam: Gesloten sinds de Corona Pandemie.

Logo & huisstijl

Dit zijn 'de regenboog kleuren' van de stichting. Ze lijken op, maar zijn verschillend van, andere diversiteitsvlaggen en Pride groepen die 'regenboogkleuren' gebruiken.

Dit is de huisstijl handleiding van stichting Neurodiversiteit. Naast de huisstijl heeft elke campagne haar eigen stijl.

Partner met ons

Stichting Neurodiversiteit zit op het innovatieve vlak rondom 'assistive technology'. We werken graag samen met gelijkgestemde groepen, individuen en organisaties. We erkennen dat velen een vergelijkbare toekomstdroom hebben, als degene die ons kracht en passie geeft. We geloven dat we niet hier zijn om 'ergens een mening over te hebben, of om lekker te praten', maar om daadwerkelijk te kijken, ontwerpen, bouwen, testen, of we het communicatieprobleem tussen neurotypes, daadwerkelijk kunnen oplossen. Als je iemand bent, of representeert, die ditzelfde voelt; werk met ons, werk voor ons, doe je onderzoek of stage met ons, team up: we zijn er klaar voor. Dit kan via het Athens Initiative, of direct met de stichting. Voor meer informatie: neem contact op met [email protected]

Test onze tech: voor organisaties

Wederzijds begrip is productief en duidelijk nuttiger dan verwarring en onduidelijke omgangsregels. Ons doel is om communicatie gelijkwaardig te maken, binnen de context waarin ieder unieke communicatiepatronen en skillsets heeft, en dit niveau gelijkwaardiger aan elkaar te maken. Met als gevolg, dat onze werk ook directe impact heeft op het succes van neurodiversiteit in het werkveld.

Alle tools zijn gericht op privacy, zijn gdpr proof, en aangezien alle data gedecentraliseerd is, kan het, buiten de test-situaties, niet gebruikt worden voor monitoring of tracking van het individu voor andere redenen dat het doel van onze missie: effectieve communicatie mogelijk maken voor alle niveaus en variaties. 

Test onze tech: voor individuen

Als je een tester wil worden, stuur een email naar [email protected]

Werk voor ons of met ons

Stichting Neurodiversiteit heeft de mogelijkheid, ruimte en capaciteit om stagiaires aan te nemen. Sommige werken op kantoor, andere doen extern onderzoek, maar allen zijn gemotiveerd, hardwerken en: "curious, clever and/or crafty". Als jij dit profiel hebt, vertel ons waarom je graag wilt werken voor onze missie op [email protected]

HBO / WO (academisch en professioneel) niveau

 • Logopedie (logopedie): u ondersteunt het Signs-project, dat een autismevriendelijke gebarentaal smeedt, passend bij onze technologie.
 • Behavorial Psychology: Je ondersteunt de verbeteringen van het Learner-project door oplossingen te koppelen aan persoonlijke toestanden en contexten.
 • Datagestuurde psychologie: je ondersteunt de ontwikkeling van Family Signs, modellering in Signs-vertaling.
 • Datawetenschap: je ondersteunt het bouwen, afstemmen van modellen en allround technische problemen die de virtuele assistent verbeteren.
 • Experts van neurodiversiteit: u geeft advies, onderzoekt of ondersteunt de testfasen van de oplossingen die we bouwen.
 • Financieel beheer: Je ondersteunt de administratieve afdeling bij het automatiseren en optimaliseren van de organisatie.

HBO / MBO beroeps- en praktijkniveau

 • Evenementorganisator: Je ondersteunt het organiseren van de Neurodiversity Pride Day 2021 in 16 steden in Nederland
 • Eventmanager: Je ondersteunt het organiseren van de activiteiten op de Brain Awareness Week en Autism Week in Nederland
 • Visueel ontwerper: je ondersteunt het maken van visuals, video's, afbeeldingen, animaties die nodig zijn voor het klassikale project, pride day-projecten, website, informatiefolders en sociale media.
 • Experts van neurodiversiteit: je bent een ambassadeur, geeft communicatie en feedback en ondersteunt het testen van de oplossingen.

Contact

Als je een bericht wilt sturen, dan zijn dit je opties:

 1. Vul het contactformulier op deze website in.
 2. Stuur een bericht via linkedin: Linkedin director Tjerk
 3. Stuur een terugbel-sms naar onze telefoon, via sms of whatsapp, waarin je uitlegt wie je bent en waarom je teruggebeld wilt worden: 0614034299

Vier Neurodiversity Pride Day! Vier het unieke karakter van Neurodivergent op 16 juni 2023!

Neurodiversity Pride Day is de internationale dag van Pride voor mensen met een bijzonder brein. Op 16 juni 2023 wordt de 6e editie georganiseerd.

Tijdens Neurodiversity Pride Day, de eerste 5 edities op 18 juni, en vanaf 2023 op 16 juni, vieren we neurodivergente uniciteit en de waarde van neurodiversiteit in de samenleving; een dag om iedereen te waarderen die neurologisch verschillend is. Wereldwijd gevierd, het is een dag gecreëerd door en voor neurodivergents en degenen die van ons houden.

Over Neurodiversity Pride Day 2022

Over Neurodiversity Pride Day Vieringen van 2022: Tijdens 16, 17 & 18 juni waren deze 4 hoofdactiviteiten voor de vijfde editie:

Online Conferentie
Een online conferentie "NeuroEmergence" in een interactieve omgeving met speeches, panels en activiteiten rondom Neurodiversiteit van 16-18 Juni. Deze conferentie is, net als alle Pride Day activiteiten, gratis, de voertaal is vooral engels.

Metaverse Event
Op 17 & 18 Juni opent het "Pride Universe of the Neurodiverse", met een groot en bijzonder VR evenement in 6 ruimtes met "The Neurodivergent Now". De voertaal is engels, je kan meedoen vanaf je laptop of VR bril.

Stride for Pride
Met Stride gaan ruim 100 deelnemers een sportprestatie behalen, en worden alle afstanden van deelnemers via de Stride App bij elkaar opgeteld om een collectief doel te behalen: De omtrek van de Maan. Iedereen mag meedoen, ook vanaf je eigen locatie, en met je eigen activiteit.

Individueel
Voor elke neurodivergent op 18 juni nemen we de tijd, alleen of samen, om jezelf, en op je eigen manier, op je eigen manier te vieren.

Het "Pride Universe for the Neurodiverse" staat open voor alle neurodivergenten, hun vrienden en bondgenoten om neurodiversiteit te vieren. Onze virtual reality wereld heropent op 17 & 18 juni 2022 met de Virtual Reality Event, een van de activiteiten van het Neurodiversity Pride Day 2022 Programma. Naast vele activiteiten die lokaal worden georganiseerd, zal er ook een 3-daagse Online Summit zijn, genaamd NeuroEmergence, de You Room gaat weer open, een nieuwe ND Art Expo opent, en er zal een groot sportevenement zijn om Neurodiversity Pride Day te vieren, genaamd "Stride for Pride“. Doe mee en vier trots, op elke manier die bij jouw unieke zelf past!

Over Neurodiversity Pride Day

Vier je andersheid op Neurodiversity Pride Day. 18/6/2022

Neurodiversity Pride Day is de wereldwijde Pride viering van mensen met bijzondere breinen. Het wordt sinds 2018 georganiseerd, elk jaar op 18 juni om acceptatie, inclusie en waardering in de samenleving te ondersteunen van mensen die neurologisch gezien, het meest anders zijn dan de meeste anderen. En ook om een dag te hebben om je eigen unieke eigenschappen te vieren, en hoe het de wereld ten goede komt. We hebben allemaal iets unieks en geweldigs om bij te dragen, en op deze dag vieren we datgene in onze andersheid, waar we trots op zijn! 

Op Neurodiversity Pride Day nemen vele neurodivergente individuen even de tijd om na te denken over waar we trots op zijn in ons eigen leven, de liefde die we brengen aan onze familie en vrienden, de waarde die we toevoegen aan teams en de dagelijkse moed die nodig is om jezelf te zijn. 

Een dag om de pagina van een moeilijk verleden of heden om te slaan en je te verheugen in het feit dat er maar één persoon is zoals jij. En dat de uniekheid die je toevoegt aan de maatschappij, op je eigen manier, iets is om trots op te zijn. Jij, wees jij, en deze Pride dag nodigt iedereen uit om het op je eigen manier te vieren, en hoewel er veel activiteiten zijn georganiseerd, kun je dat op je eigen manier doen.

Voor organisaties

Vier je neurodivergente teamleden.

De meeste organisaties die een neurodiverse personeelssamenstelling hebben, worden marktleiders; 35% van de CEO's is dyslectisch of heeft ADHD, en ook autisme blijkt vaak de sleutel te zijn tot echte innovatie. Als jouw organisatie ook wordt ondersteund door de kracht van neurodiversiteit, nodigen we je uit om Neurodiversity Pride Day als organisatie mee te vieren en wat warmte te verspreiden onder neurodivergenten die in jullie teams werken.

"One of us. Gobble Gobble. We accept you. One of us."

Lees meer over hoe jouw organisatie kan deelnemen aan Neurodiversity Pride Day

 • Organiseer een lunch voor neurodivergente teamleden
 • Publiceer een inclusief bericht vanuit het leiderschapsteam
 • Versterk de boodschap van inclusie en (neuro)diversiteit via sociale media
 • Evalueer uw screening-, evaluatie- en wervingsprocessen op verouderde standaarden.

Voor neurodivergenten

Vier jezelf.

Deze dag is gecreëerd door neurodivergente mensen, om de acceptatie van onszelf en voor mensen als onszelf te vieren; degenen die neurologisch anders zijn dan de meeste anderen. Voor één dag geven we onze aandacht naar hoe we de samenleving mooier en vitaler maken, ondanks alle strijd waarmee we als individuen dagelijks mee worden geconfronteerd. Voor deze ene dag zijn we er trots op dat we de moed hebben om onszelf te blijven, ongeacht de negatieve stereotypen en pogingen om onze uniciteit te minimaliseren.

Jij, wees jij.

Lees meer over wat je kunt doen op Neurodiversity Pride Day

 • Breng tijd door in het "Pride Universe of the Neurodiverse"
 • Luister naar het "Pride Day Anthem" of neem even de tijd om na te denken over je eigen dagelijkse moed.
 • Doe mee met workshops, talks en luister naar de jaarlijkse keynote van het programma
 • Doe wat jij wilt. Alleen of samen, het is allemaal goed.

Voor iedereen

Vier degenen die het meest anders zijn dan jij.

Dyslexie bestond al voordat er boeken werden geschreven, ADHD en autistische genen waren 10.000 jaar geleden al actief, maar in de huidige samenleving zijn we een minderheid die hard vecht om geaccepteerd te worden zoals we van nature zijn. Elke persoon op deze wereld kent neurodivergenten, in hun vriendengroepen, teams, familie en de meesten houden van minstens één van hen. Op deze dag trotseren neurodivergenten de maatschappelijke krachten die geen ruimte willen maken voor onze aangeboren andersheid. Op deze dag vieren we dat we goed zijn, zoals we geboren zijn. En als je dit ook zo voelt, vier dat, met ons.

"Be Kind"

Lees meer over wat je kunt doen op Neurodiversity Pride Day

 • Stuur een bericht van liefde en acceptatie
 • Doe mee aan activiteiten of breng tijd door met je favoriete neurodivergent.
 • Kies voor vriendelijkheid in je gedrag. Dit is wat neurodivergents nodig hebben in de huidige cultuur.
 • Leer van activiteiten en gesprekken die zijn gedeeld in de laatste 4 edities, of doe mee met de activiteiten van 2022.

Voor organisatoren:

Er zijn Drie Regels voor organisatoren. Activiteiten die zich niet aan deze drie regels houden, maken geen officieel deel uit van Neurodiversity Pride Day. De regels zijn:

 • Geen enkele vorm van racisme of discriminatie toegestaan. Een wereld die beter is voor iedereen, is een wereld waarin iedereen gelijkwaardig geboren wordt, ongeacht welke huidskleur, cultuur of neurotype ze daarin meenemen. Daarom staan we achter alle minderheden en Pride bewegingen die hun trots terugkapen.
 • Geen droevige verhalen delen op deze dag; je kunt dat op elke andere dag al doen, 18 juni is gemaakt om de redenen te vieren die ons onze trots en hoop geven.
 • Niets over ons zonder ons: in elke activiteit moet minstens een neurodivergent een rol spelen.

Voorbeelden van activiteiten die op Neurodiversity Pride Day kunnen voorkomen zijn:

 • De tweejaarlijkse Neuro Inclusieve Politicus Award, voor de politicus die neurodivergenten in de politieke arena ondersteunt en vertegenwoordigd.
 • Workshops en webinars over neurodiversiteitsvriendelijke manieren van onderwijs
 • De Neurodiversiteitrede Keynote van het jaar, gepresenteerd door een gedurfde pionier
 • Interviews met Neurodivergents en gerespecteerde experts in het veld
 • Lunches, deelkringen en waarderingsbijeenkomsten in bedrijven en organisaties
 • Statements en toespraken over inclusie & diversiteit van lokale burgemeesters en wethouders (m/x/v)
 • Kleine feestjes en activiteiten voor kleinere groepen die lokaal georganiseerd worden
 • Een vreugdevolle oproep om een einde te maken aan neurodiscriminerende praktijken en achterhaald beleid
 • Neurodivergenten sturen steunbetuigingen naar elkaar, via telefoon of post.
 • Een bezoek aan de "You Room" van het "Pride Universe of the Neurodiverse"
 • Organisaties die de boodschap van Neurodiversity Pride Day steunen op hun social media kanalen
 • En zoveel meer....

Vier samen met ons neurodiversiteit en een wereld die alle neurotypes als gelijkwaardig accepteert. Maar hoe? Tentoonstelling? Mars? Rave-tour? Workshop? Lezing? Meetup organiseren? Dating of verbindingsevent? Film vertonen? Een prikkelarme wandeling? Kaarten sturen? Wat zou jij willen doen om neurodiversiteit te vieren op 18 Juni?

Neurodiversity Pride Day is een dag die we in elk land van de wereld gevierd willen zien. Als je ook iets organiseert of wilt organiseren volgend jaar, neem contact met ons op!

Sponsoren

We zijn dankbaar voor vele sponsors, vrijwilligers en bijdragers, waaronder:

 • Alle vrijwilligers en sympathisanten van de Stichting Neurodiversiteit en haar netwerken, die hun inbreng gratis of tegen kostprijs delen met de wereldwijde community
 • Alle vrijwilligers en sympathisanten van de Neurodiversity Education Academy en zijn netwerk.
 • Ozone Universe – Via hun genereuze gift van cruciale Virtual Reality Meetup-software die nodig is voor het Virtual Event.
 • 2Tango organisatie met sociale impact – Via hun voortdurende technologische ondersteuning.
 • Cor Wit Fonds – Middels hun langdurige steun voor onze missie voor een inclusief Nederland
 • Bijeenkomen – Via hun geschenk van gratis diensten voor de Pride Week.
 • lussen – Via hun gift van gratis materialen voor Pride Week.
 • Stichting A-Talent – Met hun steun aan het Stride-project.
 • Harborn – Via hun ondersteuning bij het bouwen van de Stride App.
 • Boemerang bureau – Via hun partnerschap bij het organiseren van het Virtuele Evenement.
 • Via bureau- Met hun steun bij het organiseren van het virtuele evenement.
 • VSB Fonds – Middels hun steun voor deze dag via de Call for Inclusion.

We zijn nog steeds enthousiast op zoek naar partijen die onze Neurodiversity Pride Day mogelijk willen steunen. Heeft u tips voor ons, of wilt u ons zelf steunen met een donatie in geld, materialen of diensten, stuur ons dan een e-mail naar [email protected], of stuur ons een bericht in het Contact Formulier.

Informatie over Neurodiversity Pride Day

De initiatiefnemers achter Neurodiversity Pride Day begonnen in 2018 met organiseren in Nederland, maar de dag is snel overgenomen door partners in de VS, het VK, de Filippijnen, Australië en Indonesië. De oorsprong ervan werd geïnspireerd door Autistic Pride-evenementen en andere activiteiten die mensen vieren met een neurologische variatie vieren. Neurodiversity Pride Day is echter bedoeld om alle neurodivergente neurotypes te vieren en richt zich op de voordelen van een neurodiverse toekomst die iedereen van elk neurotype gezamelijk omvat. We hopen van deze dag een wereldwijde dag van trots en waardering te maken, en nodigen samenwerking uit met iedereen die een soortgelijke wens heeft voor een inclusieve wereld waar geen maskers nodig zijn en mensen worden gevierd vanwege wie ze zonder die maskers zijn.

Pride Day-programma 2021

Op Neurodiversity Pride Day vieren neurodivergente mensen en hun bondgenoten, de meerwaarde van neurodiversiteit in hun eigen leven, en in de maatschappij. Het wordt elk jaar op 18 juni georganiseerd om (zelf)acceptatie, inclusie en waardering te vieren van mensen die neurologisch gezien het meest anders zijn dan de meeste anderen. Op Neurodiversity Pride Day wordt je uitgenodigd om te vieren dat je jezelf bent, en als geen ander, op al je unieke manieren. Goed gedaan, jij: Vier je eigen feestje!

Het is een dag om je eigen unieke brein te vieren en hoe het de wereld om je heen ten goede komt. Autistisch, dyslectisch, neurotypisch, dit zijn slechts enkele vormen van de neurologische variaties die we met elkaar hebben. Geen enkele zijn vergissingen, ze dragen allemaal bij aan onze menselijke samenleving. In de mensheid zijn er geen ongelukjes, er zijn alleen maar variaties. Elk uniek brein, elke persoon, voegt iets bijzonders toe aan ons als groep mensen. En dit idee, het idee van neurodiversiteit, verdient een schijnwerper en een feestdag. Want het is ook onze verschillen, onze verscheidenheid met elkaar, die de vitaliteit van de samenleving verhoogt. We hebben allemaal iets unieks en geweldigs bij te dragen, en op deze dag, Neurodiversity Pride Day, vieren neurodivergente mensen en hun bondgenoten dat!

Er zijn leuke, serieuze en interessante activiteiten georganiseerd in Nederland, maar sinds 2021 ook Engeland, de Verenigde Staten, Indonesië en de Filipijnen hebben activiteiten dit jaar. Alle zijn gratis, en je bent welkom. Wat belangrijker is dan het officiële programma, is dat dit de dag is waarop je jezelf mag celebreren, op de manier zoals je dat zelf wilt. Doe je ding. Vier je eigen feestje!

Elk jaar op 18 Juni, vieren neurodivergenten en hun bondgenoten de meerwaarde van neurodiversiteit tijdens de Neurodiversity Pride Day.
Dit is je uitnodiging, om het mee te vieren, op de manier zoals jij dat wilt. Vier je eigen feestje!
De genoemde tijden zijn onder voorbehoud.

Neurodiversity Pride Day - Programma 2021-18 juni

Op 18 Juni 2021 is Neurodiversity Pride Day. Een aantal van de belangrijkste programma onderdelen en activiteiten van de dag, staan hieronder. De genoemde tijden zijn onder voorbehoud.

Neurodiversity Pride Day 2021 - 9:00 uur

Trots Frame:
Gebruik een social media profielframe om aan de wereld te tonen dat jij vandaag ook meeviert, als trots neurodivergent individu, of als neurotypische 'ally'. En ja, ouders, leraren en coaches, zijn ook onze bondgenoten. Lees meer over het Pride Frame van 2020 Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 10.00 uur

Nominatie Neuroinclusieve Politicus Award 2023-2025:
Wie gaat de NIP Award winnen: Peter, Sylvana, Lilianne, Rutger of Rudmer? De geheime NIP jury maakt bekend welke politici de prijs wint, en benoemd wordt als 'de politicus die ons het meest hoop geeft'. Interviews met de genomineerde politici Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - De hele dag

You:
Neurodivergent? Bedenk, mijmer of mediteer vandaag enkele minuten in stilte, over alle dingen waar je je eigen trots in voelt. Hoe jouw uniekheid, iets toevoegt aan de wereld om je heen. Neurotypisch? Stuur een bericht aan een neurodivergente vriend of familielid, waarin je benoemd wat je geweldig aan de ander vind, waar je plaatsvervangende trots of bewondering in voelt.
Neurodiversity Pride Day 2021 - 13:00 uur

Growth Through Adversity - interviews met professionele experts & advocacy strijders:
We nodigen nationale en internationale experts uit voor een gesprek over de huidige staat van neurodiversiteit. De beste 'talks' worden achteraf ook gedeeld, bij de NE Academy.
Bekijk de 2020 Talks Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 14:00

NE Academy - Online summit voor leraren en experts tijdens Pride Day:
De NE Academy (kort voor Neurodiversity Education Academy) organiseert een online bijeenkomst voor leraren en experts, om samen te komen, in een corona-veilige manier. Ga naar de NE Academy Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021-15: 00 uur

Neurodivergente Dichters van Nederland - Showcase:
We delen gedichten van een aantal van de beste neurodivergente dichters en woordkunstenaars van Nederland.
Nomineren Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 16:00 uur

Neurodivergente kunstenaars van Nederland - Showcase:
We delen kustwerken van een aantal van de beste neurodivergente kunstenaars van Nederland. Nomineren Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 17:00 uur

Neurodiversiteitsrede:
De Neurodiversiteitsrede is een 'talk' van een toonaangevende pionier, and broadcasten dit 'Live'. Onder voorbehoud: Voor de talk van 2021 is een internationale, legendarische grondlegger gevraagd, zij spreekt in het engelstalig. Bekijk de 2019 editie Bekijk de 2019 editie Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 19:00 uur

Neurodiversity Pride Anthem - themanummer:
Een speciale remix van ons themanummer 'Own Kind' is gecomponeerd en geremixed in Nederland, door een bekende techno DJ en zijn muziekteam. Dit nummer wordt gedeeld met onze internationale partners en vrienden, zodat deze Neurodiversity Pride Anthem wereldwijd is te horen op 18 Juni. Beluister het origineel Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 20:00 uur

Neurodiversity Pride Dance Party - online samen dansen:
Nederlandse DJs performen 2 uur lang, voor iedereen die wereldwijd, mee wilt dansen om de dag te vieren. Het DJ-event volg je veilig thuis, vanaf je desktop. In het dansevent, kan je via een open zoomparty meedansen. Camera aan of uit, is jouw keuze. Ook of je Thuisdecoratie of speciale outfits wilt voor de dansvloer. Dansen vanuit huis - Link (komt) hier DJ Livestream - Link (komt) hier
Neurodiversity Pride Day 2021-09: 00-22: 00

Pridefee voor Insta:
Maak een foto, en deel die met hashtag #weareallnuts op je favoriete profiel. Je mag creatief zijn :) En, voor de echte influencer bonuspunten: Er zijn op 18 Juni, 2 billboards van 100 m2, als ideale achtergrond. Deze zullen staan in Schiphol en op Leidseplein Amsterdam. Lees meer over #weareallnuts Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - 21:00 uur

Onthulling van het Neurodiverse Eigenschappen kwartetspel:
In dit kwartetspel zijn er 9 kwartetten te verzamelen, elk met 4 positieve eigenschappen die bovengemiddeld vaak voorkomen bij de bekendste breinconfiguraties. Het is het eerste kwartet wereldwijd, waarbij naast de neurodivergente clusters ook 'neurotypisch' opgenomen is als categorie. Het kwartet is ontwikkeld door Marieke, met support van Stijn Schenk en de stichting. Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day 2021 - De hele dag

Voeg jouw activiteit toe:
Als je een activiteit wilt organiseren om de dag te vieren, doe dat. Dat mag solo, maar het mag ook met je organisatie, met je crew of team, met je huisgenoten, met vrienden.... doen! Lees de 3 regels voor organisatoren, en voeg jouw activiteit toe. Voeg jouw eigen Pride Activiteit toe aan het programma.
Neurodiversity Pride Day 2021 - 23:59

Pride Countdown Calender:
Onze vrienden van het ADHD cafe, tellen de dagen af met interessante content! Volg voordag 18 Juni aanbreekt, deze 'countdown' op hun social media kanelen, of op deze pagina.
Bekijk de 2020 Countdown Ik wil dit zien!
Neurodiversity Pride Day - Nederland 2021

Synaesthesie kamer:
In Rotterdam wordt dit meeslepende kunstwerk van Valeria Perboni live tentoongesteld voor een paar gelukkigen!
Lees meer over de synaesthesieruimte Ik wil dit zien!

Neurodiversity Pride Day 2020: Vier Je Eigen Feestje!

Neurodiversity Pride Day - Programma van de jaarlijkse viering van neurodiversiteit - 18 juni 2020
Op 18 juni 2020 vieren we de Neurodiversity Pride Day in Nederland.

Vier je eigen feestje”Is het thema van deze dag, en middelen; om jezelf te vieren, om degenen zoals jij te vieren & om op je eigen manier te vieren​Volg updates over: neurodiversiteit.nl, Aan facebook of #neurodiversiteitvoordag. De meeste activiteiten hebben een informatiepagina op deze website, sommige zullen in het Nederlands zijn, maar de meeste zijn in het Engels.

Activiteiten en medewerkers

Programma

Het programma van de dag:

Tijdlijn 

3e editie: "Vier Je Eigen Feestje" 

Neurodiversity Pride Day is de 3e editie van de natie die de waarde viert van mensen met verschillende soorten geesten in de samenleving als geheel. Het wordt elk jaar op 18 juni georganiseerd om acceptatie, opname en waardering in de samenleving te ondersteunen van mensen die het meest anders zijn dan de meeste anderen. En ook om een dag te hebben om je eigen brein te vieren, en hoe jouw uniciteit de wereld ten goede komt. We hebben allemaal iets geweldigs bij te dragen, en op deze dag nodigen we iedereen uit om te laten zien of voelen waar ze trots op zijn! Vier jezelf, op je eigen manier. Samen of solo. Vier uw uniciteit!

Onder de activiteiten van de dag is er de traditionele jaarlijkse Neurodiversiteitsrede​Er zullen interviews zijn met neurodivergentia. Met experts wordt gesproken over een neurodiverse toekomst in postcorona-tijden. Er zullen workshops zijn voor leerkrachten, kinderen en ouders. En er zullen meetups zijn met workshops om verschillen te omarmen. Overdag wordt zowel Engels als Nederlands gesproken en gebruikt.

Over Neurodiversity Pride Day

Neurodiversity Pride Day werd geïnitieerd door de Stichting Neurodiversiteit, en werd geïnspireerd door de Autisme Pride-dagen in de VS en het VK. In Nederland wordt de 2020-editie ondersteund door de NVA, Impuls / Woortblind en Geest, en we verwelkomen andere organisaties die een bijdrage willen leveren door een activiteit te organiseren op deze editie of op de 2021 editie. Ook een groeiend aantal particulieren en bedrijven heeft een wens deze dag te vieren, en ja: we zijn allemaal welkom!

Vanwege het coronavirus

Corona-update: Wat we nog niet kunnen, maar wel streven in 2021: Vanwege het Corona-virus hebben we een aantal leuke activiteiten moeten uitstellen naar de vierde editie, alleen om er zeker van te zijn dat we 'het afvlakken van de covid-curve' kunnen ondersteunen, dit omvat:

 • De muur van inclusie: een nieuwe inspanning en ambitie voor 2021 is het creëren van de 'Pride Het concept van de Wall of Inclusion', en nodig 16 burgemeesters en wethouders van elke provincie in Nederland uit om in videovorm hun boodschap van acceptatie, waardering en inclusie voor iedereen toe te voegen, ongeacht met welk neurotype je bent geboren. Een ei dat uit de oprechte boodschap van opname, gemaakt door Amstelveens wethouder Marijn bij de opening van het hoofdevenement van vorig jaar. Hun berichten van inclusie en trots, sprekend namens hun gemeenten, zullen worden toegevoegd aan een metascherm met 16 tegels, waarbij elk van de berichten de een na de ander wordt afgespeeld. Deze 'muur' wordt live gestreamd op Neurodiversity Pride Day en wordt geprojecteerd op gebouwen die samenwerken met de Pride Day-organisaties.
 • De Neurodance-gebeurtenis past niet in de voorschriften van de overheid voor sociale distantiëring. Daarom gaan we op zoek naar een alternatieve datum of editie.
 • Het live friending & matching-evenement voor Together paste niet in de covid-voorschriften, dus ALS de 'curve is afgevlakt', zullen we zoeken naar mogelijkheden om dit evenement opnieuw te creëren in Neurodiversity Pride Day 2021 of Autism Week.
 • De prijs voor neuro-inclusieve politici blijft bij de winnaar van 2019, Lisa Westerveld​tot 18 juni 2021, wanneer we hopen een opvolger te benoemen, aangezien we ook blijven hopen op meer vertegenwoordigers die de zorgen van Neurodivergenten in de Nederlandse politiek kunnen uiten.

Neurodiversity Education Academy

NE Academy

We hebben een educatief platform gebouwd dat gericht is op bewustwording, belangenbehartiging en capaciteitsopbouw voor ouders en scholen: de Neurodiversity Education Academy.

De visie van de 'NE Academy' is, een samenleving die het belang van neurodiversiteit erkent en de sterke punten versterkt en toegankelijkheid biedt voor alle neurotypes.

 • Wij geloven dat het cruciaal is voor de samenleving om neurodiverse vriendelijke huizen en scholen te creëren die alle neurotypen ondersteunen. 

 • We dromen van een wereld waarin representatie alomtegenwoordig is. Een plek waar een neurodivergent kind prachtige rolmodellen kan vinden en ermee kan verbinden, van mensen die hun verschillen hebben benut en erin zijn geslaagd. 

 • Wij geloven dat het bereiken van deze visie een proces is, een reis zo je wilt, en degenen die bereid zijn om op pad te gaan, hebben goede gidsen nodig, ruimtes om uit te rusten en na te denken en goede informatie over waar ze heen gaan en wat er mogelijk is.

Wat bieden we?

 • Online training in eigen tempo, 
 • Uitgebreidere tijdgebonden cursussen met live sessies, 
 • Live online workshops lezingen of interviews, single of in een conferentiebundel (dwz tijdens Brain Awareness-week en op en rond Neurodiversity Pride-dag)
 • Speel bundels van oude workshops of online conferenties opnieuw af
 • Op maat gemaakte sessies voor uw team met aan het einde praktijkgerichte Q & A-sessies
 • Downloadbare tools en bronnen 

Waar kan ik beginnen?

Missie

Het doel van onze missie is om de Neurodiversiteit uiteindelijk uit te bouwen tot een breed scala aan cursussen en workshops gericht op diverse doelgroepen. We streven ernaar om onze cursussen te bouwen op de combinatie van 

 • Het werk internationale experts en hun evidence-based praktijken 
 • Best practices van alledaagse beoefenaars in het vakgebied van de doelgroepen
 • De gecombineerde ervaring van neurodivergente mensen met praktische ervaring met wat werkt.

We willen gratis een breed scala aan inleidende cursussen aanbieden, omdat we vinden dat iedereen toegang moet hebben tot informatie die de wereld neurodiversvriendelijker kan maken. Tegelijkertijd willen we onze (vaak zelf neurodivergente) contentmakers ondersteunen om van hun werk te kunnen leven, dus gaan we ook betaalde cursussen aanbieden. 

Ons team

Medeoprichters van de NE Academy zijn Lana Jelenjev & Saskia Wenniger. Lees er meer over op de website van NE Academy.

Deel met ons kennis

Als u een expert bent in 'onderwijs', 'neurodiversiteit', 'inclusieve onderwijsmethoden', willen we misschien uw wijsheid onderbrengen bij de vele anderen die ernaar zoeken. Als je geïnteresseerd bent in het maken van een gratis cursus: neem contact met ons op, we komen graag met je in gesprek! Naast gratis cursussen zijn er ook mogelijkheden voor betaalde cursussen om je inkomen te ondersteunen.

Steun ons met een donatie, op onze donatie pagina

en_GBEN