10 Moties voor Neurodivergent Nederland

10 Moties voor Neurodivergent Nederland

Wie zijn de politici en politieke partijen die neurodivergent Nederland hoop geven?

In deze lijst staan 10 gewenste moties, opgesteld door de Neurodiversity Foundation. Wij helpen graag elke politicus of politieke partij die deze, of vergelijkbare moties de realiteit willen maken. 

  1. Gun neurodivergente kids geschoolde leraren: Maak Neurodiversiteit als onderwerp in de lerarenopleiding verplicht, en bied bijscholing aan voor alle huidige leraren. Leraren willen graag goed lesgeven, maar dit onderwerp is onderbelicht, en dat is te merken aan veel verhalen van neurodivergente kids, toen en nu. 
  2. Gun beëindiging discriminerende rijbewijskeuringen: Schaf overbodige rijbewijskeuringen af voor ADHDers en Autisten. Het is een nodeloze, dure en kwetsende vorm van discriminatie, waar geen enkele inhoudelijke grond voor is.  
  3. Gun definanciering voor ‘autisme conversie therapie’: Stop met het financieren van kwaadaardige conversietherapieën als ABA met ons belastinggeld, luister naar Elijah Delsink van de LVBSO in deze wens.
  4. Gun onderlinge solidariteit: Ondersteun het ontstaan van ND clubs, neurodiversiteitsnetwerken en andere groepen waarin neurodivergente mensen elkaar kunnen vinden. 
  5. Gun ons jullie goede voorbeeld als rolmodellen: Als politicus, geef het goede voorbeeld door, bijvoorbeeld bij het uitkomen voor dyscalculie door Caroline van der Plas, dan daar geen gemene en flauwe grapjes over haar rekenvermogens te maken of haar daarom niet serieus te nemen.  
  6. Gun neurologische helderheid: Er zijn erg lange wachtlijsten voor diagnoses. Kort deze in, en maak gevalideerde pre-diagnose tools vrijelijk beschikbaar. 
  7. Gun neurodivergente thuiszitters (vooral jonge autisten) een kans: Geef thuiszitters de ruimte en mogelijkheden om te blijven leren en om weer aan te haken als het kan. Zij zitten niet thuis, ‘voor de lol’, maar omdat het gewoon niet anders kan, geef niet op aan hun vermogens, ook als zij (tijdelijk) niet naar een fysieke school kunnen; zij kunnen geweldige dingen nog gaan doen met een beetje support van ouders en overheid. 
  8. Gun een vollere tank: Maak de route naar hulpmiddelen als neurodivergent haalbaar op de werkplek, op scholen, en in de thuissituatie. 
  9. Gun betere werkomstandigheden; Forceer de SER om neurodiversiteit toe te voegen aan hun diversiteitscharter, de Neurodiversity Pledge voor bedrijven is ontstaan als reactie op dit gemis. 
  10. Gun iedere neurodivergent zijn trots: Maak van Neurodiversity Pride Day een officiële dag die in Nederland gevierd wordt en hijs elk  jaar op 16 juni de Neurodiversity Pride vlag in overheidsgebouwen.

Neurodiverseit SCOREKaart FOR Politieke Partijen 2023

Rating political parties per topic

De deelnemende politieke partijen uit de Tweede Kamer zijn onderzocht en beoordeeld op verschillende criteria door 10 onderzoekers van de NIP onderzoeksgroep. Deze 7 criteria zijn gekozen voor de NIP Award 2023-2024, maar dit zijn natuurlijk maar een klein aantal van de mogelijk te bestuderen criteria voor Nederlandse neurodivergente mensen. Elke 2 jaar word de focus van het onderzoek aangepast. De Neuro-Inclusieve Politicus wordt gekozen op basis van aanvullende criteria, als ingediende moties, politieke uittingen en visie. 

en_USEnglish