10 Moties voor Neurodivergent Nederland

10 Moties voor Neurodivergent Nederland

Wie zijn de politici en politieke partijen die neurodivergent Nederland hoop geven?

In deze lijst staan 10 gewenste moties, opgesteld door de Neurodiversity Foundation. Wij helpen graag elke politicus of politieke partij die deze, of vergelijkbare moties de realiteit willen maken. 

 1. Gun neurodivergente kids geschoolde leraren: Maak Neurodiversiteit als onderwerp in de lerarenopleiding verplicht, en bied bijscholing aan voor alle huidige leraren. Leraren willen graag goed lesgeven, maar dit onderwerp is onderbelicht, en dat is te merken aan veel verhalen van neurodivergente kids, toen en nu. 
 2. Gun beëindiging discriminerende rijbewijskeuringen: Schaf overbodige rijbewijskeuringen af voor ADHDers en Autisten. Het is een nodeloze, dure en kwetsende vorm van discriminatie, waar geen enkele inhoudelijke grond voor is.  
 3. Gun definanciering voor ‘autisme conversie therapie’: Stop met het financieren van kwaadaardige conversietherapieën als ABA met ons belastinggeld, luister naar Elijah Delsink van de LVBSO in deze wens.
 4. Gun onderlinge solidariteit: Ondersteun het ontstaan van ND clubs, neurodiversiteitsnetwerken en andere groepen waarin neurodivergente mensen elkaar kunnen vinden. 
 5. Gun ons jullie goede voorbeeld als rolmodellen: Als politicus, geef het goede voorbeeld door, bijvoorbeeld bij het uitkomen voor dyscalculie door Caroline van der Plas, dan daar geen gemene en flauwe grapjes over haar rekenvermogens te maken of haar daarom niet serieus te nemen.  
 6. Gun neurologische helderheid: Er zijn erg lange wachtlijsten voor diagnoses. Kort deze in, en maak gevalideerde pre-diagnose tools vrijelijk beschikbaar. 
 7. Gun neurodivergente thuiszitters (vooral jonge autisten) een kans: Geef thuiszitters de ruimte en mogelijkheden om te blijven leren en om weer aan te haken als het kan. Zij zitten niet thuis, ‘voor de lol’, maar omdat het gewoon niet anders kan, geef niet op aan hun vermogens, ook als zij (tijdelijk) niet naar een fysieke school kunnen; zij kunnen geweldige dingen nog gaan doen met een beetje support van ouders en overheid. 
 8. Gun een vollere tank: Maak de route naar hulpmiddelen als neurodivergent haalbaar op de werkplek, op scholen, en in de thuissituatie. 
 9. Gun betere werkomstandigheden; Forceer de SER om neurodiversiteit toe te voegen aan hun diversiteitscharter, de Neurodiversity Pledge voor bedrijven is ontstaan als reactie op dit gemis. 
 10. Gun iedere neurodivergent zijn trots: Maak van Neurodiversity Pride Day een officiële dag die in Nederland gevierd wordt en hijs elk  jaar op 16 juni de Neurodiversity Pride vlag in overheidsgebouwen.

10 Aanvullende Moties voor Neurodivergent Nederland

In deze lijst staan 10 aanvullende suggesties voor, opgesteld door de Neurodiversity Foundation. Wij helpen graag elke politicus of politieke partij die deze, of vergelijkbare moties de realiteit willen maken. 

 1. Afschaffing Eigen Bijdrage ADHD Medicijnen:
 • Schaf de eigen bijdrage voor ADHD-medicijnen af. ADHDers verdienen gemiddeld 33% minder dan niet-ADHDers. -> De gevolgen zijn dat mensen zonder die medicijnen, tevergeefs, proberen te participeren om geld te besparen voor hun medicijnen. 
 • Scholing over Neurodiversiteit:
  • Zorg voor scholing in het neurodiversiteitsparadigma voor leraren, psychologen en andere hulpverleners om de negatieve impact van het verouderde medische model te doorbreken. Verhoog tevens de kennis en scholing over neurodiversiteit binnen de reguliere zorg, en bij ambulant begeleiders, zodat ND patiënten serieus worden genomen, ook met een GGZ-dossier -> Vergroot hiermee tevens mogelijkheden voor NDs op betaald werk als ervaringsdeskundige/trainer (als een aanvullende remedie tegen de hoge werkeloosheidscijfers).
 • Afschaffing van ABA:
  • Verbied en defundeer ABA (Applied Behavior Analysis) en soortgelijke methoden zoals de lijst afkortingen hieronder. -> Dat deze ‘honden training voor jonge autisten’ in Nederland door de overheid nog steeds gefinancierd wordt, blijft een verkwisting van financiële middelen die nuttig ingezet kunnen worden, evenals een grote schande voor onze democratie en de waardigheid van autistische nederlanders. (Andere gebruikte afkortingen en namen: Applied Behavior Analysis (ABA) | Toegepaste gedragsanalyse (TGA) | Pivotal Response Treatment (PRT) | Early Intensive Behavioral Intervention (EIBI) | Blended e-health for Children at Early Risk (BEER) | Positive Behavior Support (PBS) | School Wide Positive Behavior Support (SWPBS) | Discrete Trial Training (DTT) | Functional Behavior Assessment (FBA) | Natural Environment Teaching (NET) | Verbal Behavior Therapy (VB of VBT) | ABC-analyse
 • Herziening WMO Indicatietoekenning:
  • Pas WMO-indicaties aan zodat er rekening wordt gehouden met levenslange beperkingen en voorkom dat cliënten worden gepusht om zelfstandig te worden wanneer dit niet haalbaar is. -> Dit is een klacht die we voortdurend horen, gebaseerd op het idee dat autisme ‘geneesbaar’ is als maar hard genoeg gepusht word, maar zo werkt dat niet. 
 • Sociaal Medische Indicatie voor Kinderopvang:
  • Maak het gemakkelijker voor ouders met neurodivergente kenmerken om een sociaal-medische indicatie voor kinderopvang te krijgen.Ouders met ND kenmerken kunnen extra ondersteuning nodig hebben in de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Hun eigen andersheid kan het moeilijker maken om dezelfde mate van zorg te bieden als andere ouders. Extra ondersteuning in de vorm van kinderopvang kan essentieel zijn om een gezonde en stabiele omgeving voor hun kinderen te garanderen.
 • Verplichte Betrokkenheid Ervaringsdeskundigen bij Onderzoeksfinanciering:
  • Maak de betrokkenheid en inbreng van ervaringsdeskundigen verplicht om onderzoeksfinanciering van boven de 50k te kunnen ontvangen en onderzoeken op te zetten -> De hoeveelheid slecht onderzoek, en badinerende onderzoeksperspectieven, kan nuttiger gemaakt worden: niets over ons, zonder ons -> Dit creëert tevens banen, voor een doelgroep die statistisch gezien een zeer hoge werkloosheid heeft. 
 • Denktank/Taskforce van Ervaringsdeskundigen:
  • Stel een denktank van ervaringsdeskundigen in om het onderwijs en de hulpverlening te verbeteren.-> Dit veld wordt nu gerund door duurbetaalde ZZPers die meestal niet zelf neurodivergent zijn. Laat de doelgroep zelf, met bescheiden betaling, met oplossingen en richtingen komen, het creëert banen en vooruitgang. 
 • Recht op Thuis-/Afstandsonderwijs:
  • Geef kinderen die niet naar school kunnen, o.a. wegens sensorische barrières / bovengemiddelde prikkelgevoeligheid, waaronder veel autisten, mogelijkheden en/of het recht op thuis- of afstandsonderwijs -> ondersteun tevens proefprojecten die de mogelijkheden verkennen voor deze vergeten groep. 
 • Probleem meldkamer voor Hulpverlening en ‘professionals’:
  • Introduceer een meldkamer voor gedrag van hulpverleners e.a. -> om excessen zoals opsluitingen en mishandelingen e.d. eerder aan te kunnen kaarten, in eventuele anonimiteit. 
 • Verbetering van Toegang tot bestaanszekerheid en/of Wajong voor ND:
  • Maak de Wajong weer toegankelijker en leefbaarder voor mensen met een beperking.-> reduceer voor NDs radicaal de bureaucratische regels, die meer kosten, dan dat ze opleveren, en vooral een barrière zijn voor hen die het het meeste nodig hebben, om de support te krijgen, die voor hen bedoeld zijn. En in een ambitieuzere opzet -> maak de eerste stappen richting proefprojecten voor een UBI voor hen wiens neurodivergente arbeidsbeperking een structureel en permanent karakter hebben.

  Neurodiverseit SCOREKaart FOR Politieke Partijen 2023

  Rating political parties per topic

  De deelnemende politieke partijen uit de Tweede Kamer zijn onderzocht en beoordeeld op verschillende criteria door 10 onderzoekers van de NIP onderzoeksgroep. Deze 7 criteria zijn gekozen voor de NIP Award 2023-2024, maar dit zijn natuurlijk maar een klein aantal van de mogelijk te bestuderen criteria voor Nederlandse neurodivergente mensen. Elke 2 jaar word de focus van het onderzoek aangepast. De Neuro-Inclusieve Politicus wordt gekozen op basis van aanvullende criteria, als ingediende moties, politieke uittingen en visie. 

  en_USEnglish