Neurodiversiteit bij Hogeschool Utrecht

Wat vind jij? Kies een van de 5 oefeningen. Bespreek met collegaE en deel je antwoorden, bevindingen, advies en reacties hieronder.
Directe link naar het werkbord

Aanvullende Informatie

12 Stappen die te overwegen zijn | 12 Possible steps to consider taking:

 • Kijk of jullie ontslag en escalatie procedures, discriminerend zijn voor NDers | Verify firing and escalation policies
 • Vier Neurodiversiteit op 16 Juni (Neurodiversity Pride Day) | Celebrate Neurodiversity 
 • Koers aan op een inclusieve cultuur, maak dit onderdeel van het plan naar de toekomst | Foster and Cultivate an Inclusive Culture
 • Zet de positieve impact van educatie, training, bijscholing bewust in, we kunnen allemaal meer bijleren of inhalen | Education and Training
 • Kijk of jullie aanname beleid, procedures en tradities niet discriminerend zijn voor NDers | Inclusive Hiring Practices
 • Maak flexibel werken waar nodig, mogelijk | Flexible Work Arrangements
 • Maak de organisatie toegankelijk, haal de ‘extra barrieres die alleen voor sommigen bestaan’ weg, waar mogelijk | Accessibility
 • Koppel, waar wenselijk, een veteraan aan een nieuweling | Mentorship Programs
 • Gebruik duidelijke communicatie, als in: communicatie moet helder zijn voor de ander | Clear Communication
 • Waar mogelijk, creer ook een stillere, prikkelarme plek in het gebouw | Sensory-Friendly Spaces and/or places to work in relative quiet.
 • Juich afname van accomodaties toe, en maak dit makkelijk bereikbaar zonder poespas, machtspelletjes en bureaupolitiek | Accommodations
 • Creer een club voor je ND medewerkers, bijv een Neurodiversity Network / Employee Resource Groups
 • Wordt niet lui, inclusie is nooit klaar en kan altijd beter. Zoek pro-actief waar het beter kan | Open doors for continuous improvement

Links naar aanvullende keynotes 

links naar aanvullende aangeraden bronnen:

– Judy Singer interview

– Lyric Rivera Keynote

– Nancy Doyle Keynote

– Suzanne Agterberg Keynote

– Jelle van Dijk Keynote

– Jessica McCabe Keynote.

 

Directe Link naar de videos

Inspiratie voor “Krachtenversneller”. Hiernaast zie je 26 ‘breinkrachten’. Voor wie liever de Nederlandse vertaling (machine vertaling) wilt lezen; deze staat hieronder.

 

Breinkrachten / Brainstrenghts

ABSTRACT DENKER – Je hebt het vermogen om na te denken over en complexe concepten te begrijpen die niet direct verbonden zijn met een fysieke vorm. Je kunt conceptualiseren, patronen en relaties opmerken zonder de noodzaak om concrete ervaringen, objecten, mensen of situaties te zien of aan te raken.

ARTISTICITEIT – Je hebt een gave voor het vastleggen van beelden en emoties via verschillende kanalen. Je bent gefascineerd door artistieke verkenningen en expressies, of het nu gaat om beelden, bewegingen of geluiden.

OPENHARTIGHEID – Je bent eerlijk en oprecht. Je bent frank in het uiten van jezelf en je ideeën. Je hecht waarde aan waarheidsgetrouwheid, transparantie en openheid. Jouw vermogen om je uit te spreken moedigt anderen ook aan om zich uit te drukken.

CONCREET DENKER – Je neemt dingen zoals ze zijn en bent erg gericht op het heden. Je vertrouwt op zintuiglijke gegevens (gebaseerd op wat wordt gezien, gehoord en gevoeld) op het gegeven moment. Je geeft de voorkeur aan theorieën, regels en procedures. Je bent in staat om logische beslissingen te nemen op basis van wat je observeert.

CONVERGEREND DENKER – Je kunt concrete en vertrouwde oplossingen vinden voor problemen. Je past gevestigde regels en logisch redeneren toe om problemen op te lossen. Je herkent gemakkelijk gelijkenis en overeenkomst, zelfs als ze anders lijken. Je kunt verschillende ideeën en observaties samenvoegen om een compleet beeld te vormen.

CREATIVITEIT – Je kunt gemakkelijk nieuwe manieren vinden om dingen te doen met behulp van je divergente denken. Je kunt gebruik maken van de drie verschillende netwerken van je hersenen:

 • standaard-netwerk – gerelateerd aan brainstormen en dagdromen
 • uitvoerend controle-netwerk – wordt geactiveerd wanneer je moet focussen
 • salientie-netwerk – staat bekend om het detecteren van omgevingsprikkels en bepaalt welke soorten dingen geneigd zijn opgemerkt te worden.

KRITISCH DENKER – Je kunt reflecteren, een situatie analyseren en een objectief oordeel vellen. Je kunt informatie verzamelen, beoordelen en evalueren met behulp van trial-and-error, doordachte vragen stellen, inferenties formuleren, strategieën ontwikkelen en beslissingen nemen.

NIEUWSGIERIGHEID – Je bent intrinsiek gemotiveerd om nieuwe informatie te verwerven (epistemische nieuwsgierigheid), gefascineerd door hoe andere mensen denken en voelen (sociale nieuwsgierigheid), of maximaliseert de zintuiglijke informatie (zoals bezienswaardigheden, geluiden, textuur) om je heen (perceptuele nieuwsgierigheid).

EMPATHISCH VERMOGEN – Je hebt het vermogen om te herkennen wat een andere persoon denkt of voelt en kunt gemakkelijk reageren op hun gemoedstoestand met een passende emotie.

DETAILGERICHTHEID – Je hebt het opmerkelijke vermogen om kleine verschillen tussen vergelijkbare aanwijzingen te identificeren. Je houdt ervan om naar de details te kijken en kleine details aan te wijzen.

DIVERGENT DENKER – Je genereert ideeën die verder gaan dan routinematig denken en kunt meerdere oplossingen voor een probleem ontwikkelen. Je kunt gemakkelijk in vrije stroming van ideeën komen, kansen identificeren en ideeën vanuit verschillende perspectieven beoordelen. Er zijn vier soorten divergent denken:

 • vloeiendheid – het vermogen om grote aantallen ideeën en oplossingen te ontwikkelen
 • flexibiliteit – het vermogen om een probleem vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken
 • originaliteit – het vermogen om ongebruikelijke of unieke ideeën te produceren
 • uitwerking – het vermogen om abstracte ideeën om te zetten in realistische oplossingen

GLOBAAL DENKER – Je hebt het vermogen om van perspectief te veranderen en een object of gebeurtenis vanuit meerdere perspectieven te bekijken, of het vermogen om de “essentie” of de context van het grote geheel rond een gebeurtenis of idee te zien.

HUMORISTISCH – Je hebt een eigenzinnig gevoel voor humor. Je hebt van nature flair voor de komische kant van het leven en lijkt een talent te hebben voor het begrijpen van anderen en het leggen van verbanden.

HYPERFOCUS – Je hebt het vermogen om diep te concentreren en aandacht te besteden aan de taken die je uitvoert. Je kunt gemakkelijk in de flow zijn en jezelf onderdompelen in de ervaringen die je het meest interesseren.

FANTASIERIJKHEID – Je bent in staat om verder te kijken dan wat zichtbaar is. Door zowel te voelen als te denken, kun je mogelijkheden voorstellen.

GEVOELIGHEID VOOR RECHTVAARDIGHEID – Je hebt een sterk gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Je wordt niet gemakkelijk beïnvloed door sentimenten en emoties, maar benadert de situatie eerder rationeel.

LATERAAL DENKER – Je betwist ongeverifieerde aannames, verkent perspectieven en genereert nieuwe ideeën en oplossingen via een niet-lineaire, out-of-the-box benadering. Je bent bedreven in het toepassen van nieuwe benaderingen voor een probleem of het ontdekken van verbindingen die anderen over het hoofd hebben gezien. Je kunt gemakkelijk informatie en middelen uit verschillende bronnen samenbrengen met zowel convergent als divergent denken.

en_USEnglish