Neurodiversiteit bij Eneco

Wat vind jij? Kies een van de 5 oefeningen. Bespreek jouw aDVIES met een collega en deel je antwoorden (anoniem) hieronder.

Gefeliciteerd. Je hebt een nieuwe rol!

Hoe werkt het voor Offline deelnemers: Je kiest een collaga om mee samen te werken bij het startpunt, vervolgens kies je een oefening, en loopt naar de plek waar je het gesprek hierover kan hebben met je collega. Deel na, of tijdens het gesprek je advies, door op de “+” te drukken op je telefoon. Hoe werkt het voor Online deelnemers: Je wordt ingedeeld met een collega, en doet met die collega een van de oefeningen. Er zijn oefeningen, om in de rol te stappen van een “nieuw type baan” bij Eneco. De instructies staan bij de oefening. Bij Krachtenversneller, Drempelverlager en Cultuurfixer, kan je, allebei de gesprekspartners, een advies toevoegen, door op de “+” te drukken. Bij “beleidsmakelaar”,  voeg duimpjes omhoog of omlaag toe, en eventueel tips. De derde oefening verzameld ideeen over wat je zelf kan doen, wat je team kan doen, en wat de organisatie kan doen om neuroinclusiever te worden. Het werkblad staat op https://neurodiversiteit.nl/eneco maar je kan ook de directe link gebruiken als dat beter voor je device werkt.

Directe link naar het werkbord

Aan de slag Beleidsmakelaar!

Lees hieronder de uitleg voor de opracht “beleidsmakelaar”, kort gezegd: voeg duimpjes omhoog of omlaag toe, en eventueel tips. Het werkblad staat op https://neurodiversiteit.nl/eneco maar je kan ook de directe link gebruiken als dat beter voor je device werkt.

Directe link naar het werkbord

vOORNEMER: Hoe word Eneco een NeuroInclusieve organisatie?

Hoe wordt ENECO een organisatie die “neuroinclusief” wordt? Op dit bord, verzamelen we ideen van de Eneco teamleden. Hoe werkt het voor Offline deelnemers: Je kiest een collaga om mee samen te werken bij het startpunt, vervolgens bespreek je de oefening, en deel je je advies, door op de “+” te drukken op je telefoon. Hoe werkt het voor Online deelnemers: Je wordt ingedeeld met een collega, en doet met die collega een advies wat je zelf kan doen, wat je team kan doen, of wat je organisatie kan doen. Alle inzendingen zijn anoniem, en worden gedeeld met de D&I afdeling van Eneco. De bonus opdracht “beleidsmakelaar”, mag je ook doen, voeg duimpjes omhoog of omlaag toe voor welke ideeen jij denkt dat Eneco zich als eerste op kan richten om neuroinclusiviteit te vergroten. Je mag hierbij ook per items ‘tips’ erbij zetten. Het werkblad staat op https://neurodiversiteit.nl/eneco maar je kan ook de directe link gebruiken als dat beter voor je device werkt.

Directe link naar het werkbord

Aanvullende Informatie

12 Stappen die te overwegen zijn | 12 Possible steps to consider taking:

 • Kijk of jullie ontslag en escalatie procedures, discriminerend zijn voor NDers | Verify firing and escalation policies
 • Vier Neurodiversiteit op 16 Juni (Neurodiversity Pride Day) | Celebrate Neurodiversity 
 • Koers aan op een inclusieve cultuur, maak dit onderdeel van het plan naar de toekomst | Foster and Cultivate an Inclusive Culture
 • Zet de positieve impact van educatie, training, bijscholing bewust in, we kunnen allemaal meer bijleren of inhalen | Education and Training
 • Kijk of jullie aanname beleid, procedures en tradities niet discriminerend zijn voor NDers | Inclusive Hiring Practices
 • Maak flexibel werken waar nodig, mogelijk | Flexible Work Arrangements
 • Maak de organisatie toegankelijk, haal de ‘extra barrieres die alleen voor sommigen bestaan’ weg, waar mogelijk | Accessibility
 • Koppel, waar wenselijk, een veteraan aan een nieuweling | Mentorship Programs
 • Gebruik duidelijke communicatie, als in: communicatie moet helder zijn voor de ander | Clear Communication
 • Waar mogelijk, creer ook een stillere, prikkelarme plek in het gebouw | Sensory-Friendly Spaces and/or places to work in relative quiet.
 • Juich afname van accomodaties toe, en maak dit makkelijk bereikbaar zonder poespas, machtspelletjes en bureaupolitiek | Accommodations
 • Creer een club voor je ND medewerkers, bijv een Neurodiversity Network / Employee Resource Groups
 • Wordt niet lui, inclusie is nooit klaar en kan altijd beter. Zoek pro-actief waar het beter kan | Open doors for continuous improvement

Links naar aanvullende keynotes 

links naar aanvullende aangeraden bronnen:

– Judy Singer interview

– Lyric Rivera Keynote

– Nancy Doyle Keynote

– Suzanne Agterberg Keynote

– Jelle van Dijk Keynote

– Jessica McCabe Keynote.

 

Directe Link naar de videos

Inspiratie voor “Krachtenversneller”. Hiernaast zie je 26 ‘breinkrachten’. Voor wie liever de Nederlandse vertaling (machine vertaling) wilt lezen; deze staat hieronder.

 

Breinkrachten / Brainstrenghts

ABSTRACT DENKER – Je hebt het vermogen om na te denken over en complexe concepten te begrijpen die niet direct verbonden zijn met een fysieke vorm. Je kunt conceptualiseren, patronen en relaties opmerken zonder de noodzaak om concrete ervaringen, objecten, mensen of situaties te zien of aan te raken.

ARTISTICITEIT – Je hebt een gave voor het vastleggen van beelden en emoties via verschillende kanalen. Je bent gefascineerd door artistieke verkenningen en expressies, of het nu gaat om beelden, bewegingen of geluiden.

OPENHARTIGHEID – Je bent eerlijk en oprecht. Je bent frank in het uiten van jezelf en je ideeën. Je hecht waarde aan waarheidsgetrouwheid, transparantie en openheid. Jouw vermogen om je uit te spreken moedigt anderen ook aan om zich uit te drukken.

CONCREET DENKER – Je neemt dingen zoals ze zijn en bent erg gericht op het heden. Je vertrouwt op zintuiglijke gegevens (gebaseerd op wat wordt gezien, gehoord en gevoeld) op het gegeven moment. Je geeft de voorkeur aan theorieën, regels en procedures. Je bent in staat om logische beslissingen te nemen op basis van wat je observeert.

CONVERGEREND DENKER – Je kunt concrete en vertrouwde oplossingen vinden voor problemen. Je past gevestigde regels en logisch redeneren toe om problemen op te lossen. Je herkent gemakkelijk gelijkenis en overeenkomst, zelfs als ze anders lijken. Je kunt verschillende ideeën en observaties samenvoegen om een compleet beeld te vormen.

CREATIVITEIT – Je kunt gemakkelijk nieuwe manieren vinden om dingen te doen met behulp van je divergente denken. Je kunt gebruik maken van de drie verschillende netwerken van je hersenen:

 • standaard-netwerk – gerelateerd aan brainstormen en dagdromen
 • uitvoerend controle-netwerk – wordt geactiveerd wanneer je moet focussen
 • salientie-netwerk – staat bekend om het detecteren van omgevingsprikkels en bepaalt welke soorten dingen geneigd zijn opgemerkt te worden.

KRITISCH DENKER – Je kunt reflecteren, een situatie analyseren en een objectief oordeel vellen. Je kunt informatie verzamelen, beoordelen en evalueren met behulp van trial-and-error, doordachte vragen stellen, inferenties formuleren, strategieën ontwikkelen en beslissingen nemen.

NIEUWSGIERIGHEID – Je bent intrinsiek gemotiveerd om nieuwe informatie te verwerven (epistemische nieuwsgierigheid), gefascineerd door hoe andere mensen denken en voelen (sociale nieuwsgierigheid), of maximaliseert de zintuiglijke informatie (zoals bezienswaardigheden, geluiden, textuur) om je heen (perceptuele nieuwsgierigheid).

EMPATHISCH VERMOGEN – Je hebt het vermogen om te herkennen wat een andere persoon denkt of voelt en kunt gemakkelijk reageren op hun gemoedstoestand met een passende emotie.

DETAILGERICHTHEID – Je hebt het opmerkelijke vermogen om kleine verschillen tussen vergelijkbare aanwijzingen te identificeren. Je houdt ervan om naar de details te kijken en kleine details aan te wijzen.

DIVERGENT DENKER – Je genereert ideeën die verder gaan dan routinematig denken en kunt meerdere oplossingen voor een probleem ontwikkelen. Je kunt gemakkelijk in vrije stroming van ideeën komen, kansen identificeren en ideeën vanuit verschillende perspectieven beoordelen. Er zijn vier soorten divergent denken:

 • vloeiendheid – het vermogen om grote aantallen ideeën en oplossingen te ontwikkelen
 • flexibiliteit – het vermogen om een probleem vanuit verschillende gezichtspunten te bekijken
 • originaliteit – het vermogen om ongebruikelijke of unieke ideeën te produceren
 • uitwerking – het vermogen om abstracte ideeën om te zetten in realistische oplossingen

GLOBAAL DENKER – Je hebt het vermogen om van perspectief te veranderen en een object of gebeurtenis vanuit meerdere perspectieven te bekijken, of het vermogen om de “essentie” of de context van het grote geheel rond een gebeurtenis of idee te zien.

HUMORISTISCH – Je hebt een eigenzinnig gevoel voor humor. Je hebt van nature flair voor de komische kant van het leven en lijkt een talent te hebben voor het begrijpen van anderen en het leggen van verbanden.

HYPERFOCUS – Je hebt het vermogen om diep te concentreren en aandacht te besteden aan de taken die je uitvoert. Je kunt gemakkelijk in de flow zijn en jezelf onderdompelen in de ervaringen die je het meest interesseren.

FANTASIERIJKHEID – Je bent in staat om verder te kijken dan wat zichtbaar is. Door zowel te voelen als te denken, kun je mogelijkheden voorstellen.

GEVOELIGHEID VOOR RECHTVAARDIGHEID – Je hebt een sterk gevoel voor eerlijkheid en rechtvaardigheid. Je wordt niet gemakkelijk beïnvloed door sentimenten en emoties, maar benadert de situatie eerder rationeel.

LATERAAL DENKER – Je betwist ongeverifieerde aannames, verkent perspectieven en genereert nieuwe ideeën en oplossingen via een niet-lineaire, out-of-the-box benadering. Je bent bedreven in het toepassen van nieuwe benaderingen voor een probleem of het ontdekken van verbindingen die anderen over het hoofd hebben gezien. Je kunt gemakkelijk informatie en middelen uit verschillende bronnen samenbrengen met zowel convergent als divergent denken.

en_USEnglish