Finalisten Autvinder 2024: Wedstrijd voor de beste Autistische Uitvinders van Nederland

Autvinder finalists 2024

Autvinder Finalisten

Finalisten Autvinder 2024 : Uit de vele inzendingen zijn deze 20 finalisten gekozen.  

De Coffeeboy door Bastiaan Jong en Ruben Plooster

De Coffeeboy door Bastiaan Jong en Ruben Plooster, werkend bij 3D-Ambacht, is een innovatie die mensen met een visuele beperking in staat stelt zelf koffie te halen bij bedrijfskoffieautomaten. Door een tactiele mal over het touchscreen van de automaat te plaatsen, kunnen blinden en slechtzienden zelfstandig hun drankje selecteren, waardoor zowel zijzelf als hun collega’s profiteren van meer autonomie en inclusiviteit op de werkvloer. De Coffee-Boy is geïnspireerd door een vraag uit de Provincie Gelderland en wordt in eigen beheer geproduceerd.

Boardingskaart door Romano Sandee

Boardingskaart door Romano Sandee, ook bekend van de autvinding ‘uit met autisme’, Romano Sandee van Uit met Autisme heeft de Boardingskaart ontwikkeld om prikkelarm in te checken bij hotels of vakantieverblijven, waardoor mensen met autisme zich comfortabeler kunnen voelen. De kaart bevat alle benodigde informatie voor het inchecken en kan gepersonaliseerd worden met foto en persoonlijke eigenschappen, waardoor minimale mondelinge communicatie nodig is. Na tests in verschillende hotels wordt de kaart nog verder ontwikkeld om het proces nog gebruiksvriendelijker te maken, mogelijk zelfs via een webformulier voor last-minute aanpassingen.

De Lichtwekker van Lucas Volwater

De Lichtwekker, een project van Lucas Volwater, is een klok die je langzaam wekt met een simulatie van een zonsopgang en die gemakkelijk afleesbaar is zonder dat je een bril nodig hebt. Deze klok toont de tijd op een unieke manier, met een lineaire weergave van 24 uur, en biedt extra functies zoals lichteffecten en het spelletje Pong. De Lichtwekker is ontworpen om het leven voor mensen met autisme comfortabeler te maken door een zachtere manier van ontwaken en een experimentele aanpak van tijdweergave.

DE TWINTOWER van Danique Happel

Danique Happel heeft de Twintower ontworpen, een toren die verschillende thema’s vertegenwoordigt die op dit moment veel energie vergen in haar leven. Met bijbehorende draaibare schijven in kleuren die haar stressniveau aangeven, biedt het systeem haar en haar omgeving een duidelijk overzicht en hulpmiddel om op tijd in te grijpen of ondersteuning te bieden. Dit project is een persoonlijke oplossing die structuur biedt en de omgeving in staat stelt om haar welzijn te monitoren en hulp te bieden wanneer nodig.

De Inclusive Journey APP van Daniel Ruiter

De app Inclusive Journey van Daniel Ruiter stelt app gebruikers in staat om hun omgeving te scannen en feedback te ontvangen over toegankelijkheid, terwijl het ook educatieve informatie biedt en gebruikers in staat stelt om van elkaar te leren. Het doel is om zichtbaarheid te creëren en een vriendelijke en leuke manier te bieden om te begrijpen waar mensen met een  beperking en/of handicap tegenaan lopen, terwijl het ook een plek biedt voor gelijkgestemden om elkaar te ontmoeten en van elkaar te leren.

Mindful Waters van Maarten 'Anton' Hundscheid

Mindful Waters van Maarten “Anton” Hundscheid, is een digitaal interactief aquarium simulatie ontworpen om het leven van mensen met dementie te verbeteren, door hen positieve interactie en afleiding te bieden. Het biedt een kosteneffectief en gebruiksvriendelijk alternatief voor traditionele aquaria, gericht op “self directed play” om zowel fysieke als digitale interactie mogelijk te maken zonder extra apparatuur nodig te hebben. Alle onderdelen zijn volledig zelf door de autvinder ontwikkeld. 

De Smart WC Bril pedaal van Daniel Ruiter

De Smart WC Bril pedaal uitvinding van Daniel Ruiter, combineert de pedaal-emmer en een wc-bril door een wc te creëren met een ingebouwde pedaal, waarbij het opstaan op het pedaal de wc-bril omhoog laat gaan en het weer afstappen de bril laat zakken. Dit concept kan zowel simpel als hightech worden gemaakt, bijvoorbeeld met smartwatch-ondersteuning voor gepersonaliseerde functies zoals muziek, verlichting en zelfs het bestellen van wc-papier. Daarnaast wordt geopperd dat wc-rolhouders een melding kunnen geven wanneer ze leeg raken en zelfs automatisch bestellingen kunnen plaatsen, waardoor het gebruiksgemak nog verder wordt verbeterd.

Driver Coach van Tauvic Ritter

Driver Coach van Tauvic Ritter is een project gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid door middel van persoonlijke coaching en een ecosysteem van ondersteuning. Het richt zich op het identificeren van oorzaken van verkeersongevallen, implementeert monitoringssystemen voor voertuigveiligheid en benadrukt het belang van een ecosysteem voor verkeersveiligheid voor het delen van informatie tussen meerdere partijen. Het bevordert zowel preventieve maatregelen, zoals training voor bewustwording van bestuurders, als reactieve oplossingen, zoals monitoringssystemen voor bestuurders, om het risicovolle gedrag te verminderen en bijna-ongevallen te voorkomen.

DE SIGNALERINGSPLANNER van Rineke Duijster

Rineke Duijster heeft met de Signaleringsplanner een modulair planningsysteem ontwikkeld om grip te krijgen op tijd en energie, speciaal ontworpen om rekening te houden met de belasting van verschillende activiteiten. Het systeem, oorspronkelijk ontstaan uit haar eigen behoefte tijdens een autistische burn-out, maakt gebruik van gelamineerde magnetische kaartjes in verschillende kleuren, die flexibel kunnen worden ingezet voor zowel week- als zeswekenplanningen. Met deze aanpak heeft Rineke meer inzicht gekregen in haar tijd en activiteiten, en ze hoopt anderen ook te helpen met dit systeem.

sociale vaardigheidstraining voor autisten van MIRJAM BRASSER

Een innovatieve benadering van Mirjam Brasser aangaande een sociale vaardigheidstraining voor autisten en hun omgeving, gericht op aanpassingen in de omgeving en begripvolle ondersteuning. Door individuele communicatieprofielen en praktische tips worden ouders en verzorgers empowered om een ondersteunende omgeving te creëren, wat leidt tot verbeteringen in zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. Dit initiatief richt zich op een positieve benadering van autisme en biedt praktische hulpmiddelen voor groei en ontwikkeling.

Aulisme van Annet Both

Aulisme is een filosofische benadering om autisme te begrijpen als een mix van autisme en idealisme, waarbij het wegwerken van vooroordelen en aannames centraal staat. De Autvinder, Annet Both, ziet in autisten sterke idealisten en gelooft dat mensen kunnen leren van tegengas van ‘aulisten’ tegen heersende opvattingen. Haar project streeft naar het stoppen van oorlog, zoals die in Oekraïne, door een beroep te doen op de idealistische visie van Elon Musk om het bezette land te kopen en te schenken.

Uit met Autisme van Romano Sandee

Uit met Autisme biedt een website platform waar mensen met autisme zich kunnen voorbereiden op uitjes en kunnen bepalen of ze binnen hun weekagenda passen door middel van een kleurcode voor prikkelgevoeligheid. Romano Sandee, ontwikkelde dit initiatief om ontspanning toegankelijker te maken voor mensen met autisme en hen te helpen bij het vermijden van overprikkeling. Met een groeiende database van prikkelarme locaties en een testpanel voor organisaties, streeft Uit met Autisme naar een autismevriendelijkere vrijetijdsbesteding voor iedereen.

SW-APP van William van Kaathoven

De app SW-APP, bedacht door William van Kaathoven, biedt een innovatieve oplossing voor overconsumptie door middel van ruilhandel. Gebruikers kunnen via een app producten aanbieden en matchen met items van anderen in dezelfde prijscategorie, ondersteund door een punten-systeem voor fysieke ruil. Lokale bedrijven kunnen deelnemen, reclame maken en aanbiedingen doen, waardoor de app een duurzaam en sociaal platform wordt voor gemeenschappen.

Creatieve toolbelt "De Potloodjesriem" van Eva rood

Eva Rood heeft een handige oplossing bedacht voor haar uitdagingen: een creatieve toolbelt ofwel: potloodjesriem. Dit is een riem om al haar potloden bij de hand te hebben tijdens het tekenen buiten. Deze riem geeft haar meer zelfvertrouwen en maakt het makkelijker om haar hobby uit te oefenen. Ook geeft het een sociale signaalfunctie af naar de mensen in haar omgeving en kan dit leiden tot nieuwe hobby contacten. 

PLUG & PLAY BOUWTECHNIEK van Roland Angenent

Roland Angenent heeft de “Plug & Play bouwtechniek” ontwikkeld, waarmee bouwwerken snel en kostenefficiënt kunnen worden aangepast of verplaatst, bijvoorbeeld vanwege klimaatverandering. Deze technologie richt zich op eenvoudige montagesystemen en standaardisatie van bouwelementen, met potentieel grote economische, sociale en ecologische voordelen voor de bouwsector. De hotswap & gereedschapsvrije aanpak vereist minimale technische kennis en kan traditionele bouwberoepen transformeren en technische banen mogelijk maken zonder de barrière van langdurige opleidingen.

Het Kinderwens Werkboek van Mandy Verleijsdonk

Het Kinderwens Werkboek, ontwikkeld door Mandy Verleijsdonk, biedt vrouwen met een kinderwens, inclusief autistische vrouwen, een tool voor zelfexpressie en houvast tijdens levensveranderingen. Het is waardevol voor beide ouders. Met Mandy’s expertise en gebruikersfeedback evolueert het werkboek naar een fysieke en digitale bron van ondersteuning, met mogelijkheden voor verdere ontwikkeling naar een app.

De Escape Room “Ervaar autisme” van MAARTJE DE VRIES

Maartje de Vries heeft een Escape Room “Ervaar autisme” ontwikkeld, de ‘escape room’ formule inzetten rondom bewustwording is vernieuwend, en helpt om het gesprek over autisme te stimuleren. Met concrete voorbeelden en ervaringen biedt ze deelnemers de kans om autisme te ervaren en inzicht te krijgen in stress en overprikkeling, met als doel meer begrip te creëren en van elkaar te leren. De workshop omvat een inleiding over autisme, het spel van de Escape Room waarin deelnemers verschillende perspectieven ervaren, en een afsluiting waarbij leermomenten worden besproken en gekoppeld aan het dagelijks leven.

de Aut-In-One app van DORIEN HEIN

Dorien Hein heeft de visie voor de Aut-In-One app ontwikkeld om mensen met autisme te ondersteunen bij alledaagse activiteiten, van dagplanning tot medicatiebeheer, met als doel het leven minder stressvol te maken en de kwaliteit van leven te verbeteren. De ambitieuze app biedt een veelzijdige aanpak en schakelt veel nuttige functies in 1 app, inclusief informatievoorziening, het monitoren van energieniveau en stress, het plannen van maaltijden en het voorkomen van overprikkeling. De Autvinder heeft ook vernieuwende functies bedacht die een uitstekende toevoeging zijn als ‘het positieve dagboek’. 

Ecommune van Caspar Abelmann

Ecommune van Caspar Abelmann is een systeem waarbij 100-150 mensen gratis huisvesting en diensten krijgen in ruil voor gezamenlijk onderhoud, met aandacht voor milieuduurzaamheid en verbondenheid met de kapitalistische samenleving. Het elimineren van de behoefte aan geld bevordert mentaal welzijn, banenzekerheid en inclusiviteit, terwijl het stressvrij leven stimuleert via coaching en technologie. Dit initiatief adresseert moderne uitdagingen zoals dakloosheid en biedt een oplossing voor maatschappelijke problemen, met collectieve actie en begrip als sleutel tot realisatie.

De schimmelpreventer van Klaus SChiffner

De schimmelpreventer van Klaus Schiffner is een apparaat dat schimmelvorming achter grote meubels detecteert. Het geeft visuele waarschuwingen aan de bewoner bij ongunstige omstandigheden, zoals een te hoge luchtvochtigheid, en adviseert acties zoals het openen van ramen of het inschakelen van de verwarming. Met een laag energieverbruik en de mogelijkheid om via een app te monitoren, biedt het een effectieve oplossing voor het voorkomen van schimmel in slecht geventileerde ruimtes.

Mental Aid van Twan Wildeboer

Volgens GGZ-data wachten meer dan 11.000 patienten 4+ maanden op mentale hulp – een situatie die vraagt om verandering. MentalAId is ontwikkeld als on-demand mentaal hulpsysteem, op maat gemaakt, ondersteund door een persoonlijke coach en AI. Dit concept, gecreeërd door Twan Wildeboer, biedt snelle en gepersonaliseerde mentale steun voor wie dit hard nodig is. Het MentalAId prototype bouwt voort op zijn andere ideeën, met de visie het mentale welzijn van eenieder te ondersteunen met interactieve technologie.

De NAAN. methodiek van Anjana Gort

De NAAN. methodiek (2009-2024), afgeleid van New Approach Anorexia Nonspecified, biedt een vernieuwende aanpak voor jongeren met ernstige anorexia, ptss en onderliggend autisme, die vastlopen in de reguliere zorg. Ontwikkeld door Anjana Gort, die zelf door deze uitdagingen heen is gegaan, biedt deze methodiek een bewezen effectieve behandeling en begeleiding, waarin ook hulphonden worden ingezet. Met succes toegepast bij honderden jongeren in binnen- en buitenland, biedt de NAAN. methodiek hoop en perspectief aan hen die voorheen als onbehandelbaar werden beschouwd.

NEuronav AI van Twan Wildeboer

NeuroNav AI van Twan Wildeboer is een op maat gemaakte interactieve toolset, voor autisten/neurodivergenten, ontworpen om te helpen met strategieën voor het navigeren van het leven. De toolset combineert Human-Centred Design met technologie. Na een succesvolle pilot is NeuroNav klaar voor de volgende gebruikersfase. Door te focussen op individuele behoeften, verbetert NeuroNav AI dagelijkse activiteiten en faciliteert het aanleren van nieuwe vaardigheden, zoals tijdsbeheer en prioriteiten, resulterend in praktische oplossingen voor een georganiseerd en verrijkend leven!

Wie is de jury?

Jury

Er is een jury die vakkundig alle kleine en grote innovaties beoordeeld. Alle jury leden zijn zelf neurodivergent of autisme-kennisvaardig.

De Autvinder jury bestaat uit: 

Alderick van Klaveren is software engineer, ondernemer en maker van de Rit.Me app. 

Jos Schenkeveld is studentenbegeleider, 3d en maakspecialist bij Ixperium.

Tjerk Feitsma is directeur van stichting Neurodiversiteit en grondlegger van de neurodiversiteitsbeweging in Nederland.

Prof. dr. Wouter Staal is hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychiatrie, bijzonder hoogleraar op het gebied van autisme, en onderzoeker

POSTERS

Prijs Sponsor organisatie

We zijn dankbaar voor elke ondersteuner en deelnemer van de Autvinder wedstrijd.

DYL heeft een geldprijs ter beschikking gesteld van 1000 euro en het Autismefonds van 250 euro.

Prijsuitreiking

De uitreiking zal plaats vinden op 4 april op het symposium Design Your Life op de HAN Campus Nijmegen,
Kapittelweg 33, Nijmegen.

 

en_USEnglish