NVA strijders sluiten aan bij de Neurodiversity Foundation

Karol Henke, voorheen vooral bekend als directeur voor de Nederlandse vereniging voor Autisme is aangetreden in het bestuur van de Nederlandse stichting Neurodiversiteit. We kenden elkaar al jaren, mede ook door Neurodiversity Pride Day zegt Karol, een dankbare opdracht om voor deze progressieve club en de maatschappelijke verandering waarvoor zij staan, aan de slag te gaan. Met Karol Henke erbij, telde zijn nieuwe thuishaven die vooral bekend is onder haar Engelstalige naam “Neurodiversity Foundation” al 4 oud-medewerkers van het traditionele en iconische NVA.

Bestuurder Karol Henke & Directeur Tjerk Feitsma slaan handen ineen.
Karol Henke & Tjerk Feitsma slaan handen ineen voor neurodivergente inclusie, acceptatie en appreciatie

‘De maatschappij is aan het veranderen, de positieve kanten van neurologische verschillen worden steeds meer gezien en omarmd’ vertelT directeur Tjerk Feitsma, ‘en we willen als neurodivergenten met onze bijzondere breinen “flink meters maken” om die verandering naar neuroinclusiviteit aan te jagen. Kilometers!’ Met Karol erbij wordt daarom ook aan het meest ambitieuze prestatie ooit gewerkt en voorbereid voor wereldwijde adoptie; een cumulatieve tocht voor neurodivergenten …naar de maan. Als bestuurder zal hij ook de politieke portfolio ondersteunen, die een landsbrede ‘neurodivergente’ politieke agenda aan het formuleren is, evenals de projecten om neurodiversiteitsdenken, samenschap en sport te stutten met zijn kennis, netwerk en kunde.

Ook Suzanne Agterberg-Rouwhorst, oprichter van het Autismepaspoort en voorzitter van de NVA expertgroep Onderwijs & Autisme, trad afgelopen jaar op Neurodiversity Pride Day aan als Ambassadeur voor de stichting. ‘Het verschil kunnen maken voor kinderen met autisme’, is wat haar drijft. Zo zegt ze hierover, in een interview met Saskia Wenniger, de co-founder van de Neurodiversity Education Academy; Ik wil mensen inspireren tot ‘anders kijken’: het gaat er niet om wat je hébt, maar wat je nodig hebt om je goed te voelen. Dat vraagt soms iets van jezelf, bijvoorbeeld jezelf leren goed kennen en daar je leven op inrichten. Maar we mogen als maatschappij ook best iets meer kijken vanuit neurodiversiteit: Mag ieder mens verschillend zijn, en iets anders nodig hebben om op een prettige manier te kunnen functioneren? Ik ben ervan overtuigd dat als we diversiteit de norm laten zijn, er veel meer mensen ‘in hun kracht’ kunnen komen te staan dan wat tot op heden het geval is.

Bekijk het interview op: https://youtu.be/HyLybhie2AQ

Het is deze stellingname die het gedachtegoed van waardering van neurologische verschillen van de stichting toont, de vraag; Wat zijn de veranderingen die nodig zijn, om iedereen met een bijzonder brein tot zijn recht en volwaardige expressie te kunnen laten komen? Hoe verschillend we ook zijn, zegt Tjerk, we gunnen iedereen van elk neurotype hun eigenwaarde, en dat betekent dat er veel werk te doen is, bijvoorbeeld qua de negatieve vooroordelen, verouderde stereotypen, kennisgebrek, discriminatie en uitsluiting op basis van je andersheid; allen zaken die dagelijks ongevraagd op de schouders van neurodivergenten worden gelegd. En op een dag als Wereld Autisme Dag is ons antwoord daarop; meer liefde, meer trots en meer kracht. Veranderingen gebeuren niet zomaar. Strijders voor neurodivergenten en pioniers van maatschappelijke verandering zijn bij ons van harte welkom.

nl_NL_formalNL