neurodiversity pride day narwhals neurodivergent original by ed wiley library

05 2018 - Financiering van de stichting

Het winnen van de grote pitch en het verkrijgen van de fondsen om een deel van ons onderzoek op te starten en te financieren.

Winning the Pitch and getting funds to start up
De pitch winnen en geld krijgen om te beginnen
Just before the Pitch and getting funds to start up
Net voor de Pitch en geld ophalen om op te starten
en_GBEN