Selecteer pagina

Voor organisaties

De Neurodiversity Foundation creëert ook diensten voor organisaties en bedrijven. We 'adverteren' niet voor deze services, we worden meestal rechtstreeks gecontacteerd als we ondersteuning nodig hebben.

De meeste ondersteuning is gericht op:

 • Een wens om neuro-inclusiever te worden op de werkvloer
 • Een wens om meer neurodivergent talent aan te trekken
 • Een wens om meer neurodivergent talent te werven tijdens het sollicitatieproces
 • Een wens om het neurodivergente personeelsbestand 'gelukkig' en/of productief te houden
 • Een wens om de neurodivergente medewerkers voor langere tijd te behouden
 • Een wens om het beleid aan te passen of te wijzigen om alle neurotypes te ondersteunen
 • Een wens om te bemiddelen tussen conflicten van ND & NT teamleden
 • Een wens om een campagne rond neurodiversiteit te organiseren
 • Een wens om documenten te laten beoordelen op 'aanstootgevende' bewoordingen
 • Een wens om de inhoud van documenten te laten beoordelen, evalueren of aanvullen
 • Een wens om partner te worden voor onze langetermijndoelen van de samenleving
 • Een wens om partner te worden van Neurodiversity Pride Day

Voor elke organisatie of bedrijf die om onze steun vraagt, is het proces:

 1. De stichting wordt benaderd door een vertegenwoordiger van de organisatie
 2. Om de situatie en behoeften in kaart te brengen wordt een eerste telefoon- of videogesprek gevoerd, meestal met de directeur of de voorzitter van de stichting.
 3. De vertegenwoordiger licht het toegestane budget voor diensten toe, ofwel een bandbreedte; We kunnen geen bod doen zonder het budget te kennen. We accepteren reguliere rekeningen en donaties aan ons liefdadigheidswerk als betaling. Wij accepteren bedrijfsdiensten aangeboden door organisaties als een teken van vriendschap en steun.
 4. Er wordt een plan gemaakt over diensten die de organisatie of het bedrijf kunnen ondersteunen, vaak in overleg met de vertegenwoordiger
 5. Een offer wordt intern in de stichting besproken en vervolgens aangeboden aan de organisatie of het bedrijf.
 6. Het plan wordt beoordeeld door de vertegenwoordiger en indien groen verlicht; geïmplementeerd op een afgesproken tijdlijn
 7. De resultaten worden beoordeeld

Diensten die kunnen worden voorgesteld zijn:

 • Bemiddelingsdiensten
 • Evaluatie van beleid
 • Manager-training
 • Webinars voor teams
 • Workshops voor teams en/of managers
 • Keynotes en toespraken
 • Inspiratiesessies
 • Teambuilding oefeningen, evenementen of activiteiten

Opmerkingen:

 • We begrijpen dat er voor sommige organisaties een wens is voor discretie in onze dienstverlening, iets waar we rekening mee houden als de organisatie of het bedrijf dit aangeeft. Wij delen daarom geen (volledige) lijst van onze diensten of opdrachtgevers extern.
 • Voor sommige verzoeken of specifieke taken werken we samen met ND-minded partners in het veld, die we hebben doorgelicht of geselecteerd als de beste optie voor de betreffende situatie.
en_GBEN