Select Page

About 2Tango

2Tango is the main research & production partner of Neurodiversity via the ATHENS Initiative. The Neurodiversity Foundation is proud to be working with the innovative app company, to forge marketable products from our research efforts. Part of the profits of 2Tango are donated to the Neurodiversity Foundation to fund new research projects.

The website of 2tango is: 2Tango.org, it’s main language is currently still dutch language.

   2Tango.Signs is het belangrijkste project van 2Tango, waarin we een neuro(a)typische vertaal computer realiseren om communicatie tussen autistische kinderen en hun ouders, begeleiders en beste vriend mogelijk te maken.
Visie
  • De visie van 2Tango.Signs is om een communicatiekanaal te ontwikkelen waardoor ASDers kunnen communiceren met de buitenwereld op de manier die voor hen werkt en zij daardoor meer kunnen participeren in een wereld die niet voor hen gemaakt leek te zijn.
Missie
  • Deze missie krijgt vorm door om een app te ontwikkelen die ASD kinderen in staat stelt om via simpele boodschappen genaamd Signs, elkaar en de belangrijkste anderen in hun leven, toe te laten in de binnenwereld, en daarin mogelijkheden aan te reiken tot support, affectie en samenschap.
Prototypes
  • Prototypes opgeleverd: 2Tango.Signs v1-v6
   2Tango.Apps bestaan uit verschillende apps die gebruik maken van de principes achter 2Tango en samenwerking optimaliseren.
Visie
  • De visie van 2Tango.Apps is om sociaal verkeer te stroomlijnen zodat beide partijen meer uit het contact halen.
Missie
  • Deze missie krijgt de vorm van apps als de Matcher, Dating, Scanner, Checkmate, Trifecta, Wingman en Sidekick. die elk bij een andere situatie de gebruiker ondersteund om hen te vinden die ze zoeken, met hen te doen wat men echt wil, dit aan elkaar kunnen aangeven, elkaars connectie verdiepen, een coachende rol kunnen aannemen voor de ander, geheime ruggespraak kunt houden en je als technische tussenbrug een hele groep met elkaar kan verbinden middels verschillende activiteiten die geserveerd worden via 2Tango.
Prototypes
  • Prototypen opgeleverd: 2Tango.Matcher v1 – v4, 2Tango.Dating v1.01- v3.12.
   2Tango.Events zijn activiteitenprogrammas op events en bijeenkomsten om op de 2Tango manier contact met elkaar te kunnen maken.
Visie
  • De visie van 2Tango.Events is om mensen tijd met elkaar te laten besteden op de optimale wijze, zoals bepaald door hen samen.

Missie
Prototypes
   Prototypes opgeleverd: circa 15 verschillende typen verbindenden 2Tango events voor ruim 1000 deelnemers.
   2Tango.Software is een serie applicaties om samenwerken, ook op de werkvloer, sneller en intuitiever te maken en het gesproken woord als inefficient tijdverdrijf vervangt door slimmere input systemen, gebaseerd op de 7 psychologische principes van 2Tango. De features, blauwprints en designs zijn niet opgenomen in deze site, wij maken onze eigen innovaties graag zelf, of met partners.
Visie
  • De visie van 2Tango.Software is om software te maken die menselijke input naar elkaar stroomlijnt via verschillende hierarchische lagen, en de collectieve input te borgen zonder dat hier tijdrovende, ineffectieve en ongewenste conversaties voor nodig zijn.
Missie
Prototypes
   Prototypes opgeleverd: Coachingapp, Matcher, MiniChat, Signs v1-5, etcetera. Neem contact op bij interesse, bij een wens tot samenwerking of een gesprek.
nl_NL_formalNL