Select Page

2Tango.Signs – want communicatie is niet vanzelfsprekend

2tango-signs-logo-copy

Mensen met autisme, en jonge kinderen en jongvolwassenen wellicht nog het meeste, hebben in sommige situaties moeite om boodschappen over te brengen via het direct gesproken woord. Dit kan onhandig zijn voor iemand op het Spectrum, die hun boodschap niet altijd even goed kunnen bepraten, waardoor veel onuitgesproken blijft. Maar het is ook onhandig voor de personen om hen heen, die hierdoor moeilijk kunnen begrijpen wat er aan de hand is. Als er een betere oplossing als communicatiekanaal mogelijk is, met bijvoorbeeld de ouders, of een buddy, ondersteund dat het contact en bied een nieuw kanaal voor samenwerking, samenschap en begrip. Net als er voor doven gebarentaal ontwikkeld is, is er met de huidige technologie, de mogelijkheid om via de smartphone, een vergelijkbare voorziening aangepast op het Spectrum te maken; Social Signing, of in het Nederlands: een digitale gebarentaal voor autisme.

De manieren hoe we dit bewerkstelligen is:

 1. Signs.Language: “Signs” is de naam van deze nieuwe social survival sign language, aangepast en ontwikkeld door autisten, voor communicatie tussen autisten en hun ouders/beste vriend/zorgbegeleider.
 2. Signs.Messenger: Dit is de digitale boodschap verstuurder en interpretatiekanaal van de Signs-taal. Berichten worden verstuurd en ontvangen als Signs gebaren, inclusief de textuele boodschap.
 3. Signs.App: Dit is het zelfmanagement systeem dat beperkingen reduceert en zelfredzaamheid en heldere effectieve communicatie mogelijk maakt. Door gamification wordt interactie aangejaagd.
 4. Signs.Coachingapp: Dit is een aanvullende functionaliteit bij de Signs.App. De gesprekken tussen coaches & gebruikers worden beoordeeld achteraf en wensen voor toekomstige gesprekken kunnen vooraf aangegeven worden.
 5. Signs.Tracking: op basis van de datastromen vanuit Signs-gerelateerde producten, kan rapportage en profiel worden vastgesteld van ervaren en toekomstige behoeften (& inzicht voor zorgbegeleiders), leerwensen (& planning voor skillset verbetering), en sociale of verbale reintegratie.
 6. Signs.Shakes: De Signs taal is gebaseerd op gebaren met de hand. Met Shakes (deze innovatie is nog niet in ontwikkeling genomen, omdat het vooruitbouwt op andere innovaties) kan gecommuniceerd worden op basis van arm&polsbewegingen. Deze bewegingen worden via de smartwatch app Signs.Shakes vertaald tot een textuele boodschap.
 7. Signs.VirtueleAssistent: De virtuele assistent kan voorspellen wat de autist wilt zeggen, voordat het ongezegde gezegd moest worden, helpt bij sociale scenarios, en coached de gebruiker naar probleemoplossing. Het is gebaseerd op de artificiele intelligentie genaamd ‘Mini’ die we speciaal voor 2Tango bouwen en aansluit op de Signs taal.

Meehelpen? Laat dit ons weten! Dit is je uitnodiging:

2Tango.Signs Team

 • Tjerk Feitsma (Language, Messenger, App, Organisatie)
 • Omotola Bolarin (Virtuele Assistant, Tracking & Mini)
 • Wybe Zeyl (Coaching-app)
 • Kees Heil (Android App & Tracking)

Meedoen? 

Wil je bijdragen aan het succes van 2Tango, en haar wens om een neurodiverse toekomst mogelijk te maken en tools te ontwikkelen waarmee gelijkwaardigheid, sociale verbinding en zelfredzaamheid voor autisten in de huidige maatschappij gerealiseerd worden, bied jezelf aan.

Je kan meer over deze zorg innovatie lezen op: https://www.zorginnovatie.nl/innovaties/2tangosigns

Bij interesse kan je contact opnemen met info@2tango.org.

Je kan je hier inschrijven om mee te te doen aan het Signs programma.

nl_NL_formalNL