Select Page

2Tango Pro-zone

2Tango Pro-Zone is een avond waarin meerdere professionals (tot 16) zich kunnen presenteren aan deelnemers en groepen. Deelnemers kiezen als duo of quatro een activiteit, die gekoppeld is aan een kleur, en aan een professional. De deelnemers leren hier gedurende een korte periode een vaardigheid van de professional. Deelnemers kiezen aan de 2Tango balie elkaar, en de activiteit.

Vooraf en achteraf wordt aan de deelnemers duidelijk gemaakt waar zij mogelijke vervolgdiensten, cursussen, sessies, coaching en dergelijke kunnen boeken bij professionals, en wordn per professional een specifieke dienst uitgelicht. Achteraf is er een open borrel.

nl_NL_formalNL